Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ledende sygeplejerske i militæruniform

Malene er ledende sygeplejerske i Forsvarets Sanitetskommando. Hun har været udsendt flere gange og rekrutterer både læger og sygeplejersker til hærens felthospital. Få unikt indblik i, hvad det kræver at være sygeplejefaglig leder i en krigszone og udsendt som sygeplejerske under en voldsom krise.

uniform1

LEDELSESMAGASIN FORKANT - Interview
Tekst: journalist Trine Wiese, forkant@dsr.dk


”Jeg vil helst optræde i artiklen uden efternavn, da jeg ønsker at skelne imellem Malene som privatperson og Malene som ansat i Forsvaret” siger den ledende sygeplejerske ved Forsvarets Sundhedsfaglige Hærelement, før interviewet går i gang.

”Det er helt ok,” siger Forkants erhvervsjournalist, for ønsket vidner om, at interviewet er med en lederprofil, der navigerer i et militært system med militære operationer i verdens brændpunkter.

For tiden er Malene i fuld gang med at opbygge og udvikle Role2, der er Hærens felthospital. Herudover er hun ansvarlig for at udarbejde militærfaglige standardprocedurer for felthospitalet, ligesom hun er med til at rekruttere sygeplejersker og læger til indsatsen.

”Det er uhyre givende af være sundhedsfaglig medarbejder i Forsvaret. Men det kan være både mentalt, fysisk og fagligt udfordrende at skulle navigere i en militær operation,” slår hun fast.

uniform-2

Når en operation skal stoppes af operative hensyn

Et felthospital er en meget anderledes ramme end det civile sundhedsvæsen, og for at sikre, at en jobkandidat har den fornødne robusthed og de rette kompetencer, skal han eller hun både igennem en regulær jobsamtale med forventningsafstemning, have en sikkerhedsgodkendelse, en psykologisk test efterfulgt af en psykologsamtale, en fysisk test, en helbredsgodkendelse samt gennemgå en militær basisuddannelse.

Før udsendelse bliver personellet desuden trænet i at håndtere såkaldte mass casualty-hændelser, der indebærer en systematisk vurdering og klassificering af traumepatienter i en situation, hvor antallet af skadede overstiger behandlingskapaciteten på felthospitalet, og der dermed er sårede, som vi ikke har ressourcer til at tilbyde behandling.

”Den militære kontekst betyder også, at de kirurgiske indgreb er begrænset til at sikre liv, lemmer og førlighed, idet patienten indenfor to timer skal evakueres til definitiv behandling på en anden behandlingsfacilitet, fortæller Malene og tilføjer:
”Vi kan opleve at stå i en situation hvor en kirurg mangler 10 minutter til at sikre en patients overlevelse, men bliver bedt om at stoppe operationen af operative hensyn. En sådan situation skal du tænke helt til ende, før du takker ja til at blive udsendt.
”Ligesom du skal trives med at være i det ”grønne miljø”. Du skal jo bære uniform, og du skal bære et våben, så du kan forsvare dig selv. Hvordan vil du have det med det? Og hvordan vil du have det med for eksempel at sove i en feltseng i et stort telt sammen med dine kollegaer og leve af feltrationer? ”

uniform-3 (1)

Søges: Ro på hjemmefronten

Anno 2024 indgår Malene i et ledelsesteam med en ledende overlæge, hvor hun har personaleansvar for både læger og sygeplejersker, der er ansat i Role2. Hun er desuden med til at finde de bedste profiler til felthospitalet.

”Vi får som nævnt mange ansøgere, men det er uhyre vigtigt, at vi får ansat de rette sundhedsfaglige profiler med det rette mindset, og at de alle kan navigere i den militære ramme for den opgave, de skal bidrage med at løse.” siger Malene og slår fast:

”Vi har brug for dygtige sygeplejersker og læger med noget erfaring i bagagen, som de kan læne sig opad i felten, hvor der ikke er mange med de samme faglige kompetencer at sparre med. Man skal minimum have tre års erfaring inden for det speciale, man bliver udsendt i og være indstillet på hvert år at gennemgå et uddannelsesforløb af op til 20 dages varighed. ”

Man skal passe på sig selv          

Malene søger også profiler med en stærk psyke, men når det er sagt, er det også vigtigt at kunne passe på sig selv.

”Det kan du blandt meget andet gøre ved at huske at tage pauser imellem udsendelserne. Nogle bliver så dragede, at de hurtigst muligt vil afsted igen, men her appellerer jeg til, at de tager en periode hjemme for at lande helt. De skal lige have hverdagen ind under huden igen, så de ikke ender med at blive overbelastet eller udbrændt.”

Det er også uhyre væsentligt, at der er ro på hjemmefronten.

”Når vi får en mission og udpeger folk, vil vi gerne sikre os, at hjemmesituationen passer til en udsendelse. Det er opslidende at være afsted, hvis der er udfordringer på hjemmefronten såsom sygdom i familien, børn der mistrives eller manglende opbakning fra en ægtefælle.”

For Malenes vedkommende er det ikke sidste gang, hun har været udsendt.

"Jeg holder mig klar til at skulle udsendes igen. Men lige nu er jeg i fuld gang med at opbygge og udvikle vores felthospital. Når Role2 engang bliver meldt operativt, skal jeg varetage rollen som ledende sygeplejerske på hospitalet. Her vil jeg skulle varetage ledelsesadministrative opgaver og håndtere personelressourcer."

Læs også:

Malene gør en forskel i verdens brændpunkter - Læs her!