Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

4 SKARPE spørgsmål til ledelsesparret

Efter tre år som øverste ledelsesteam for Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital er Charlotte Rahbek og Jens Rasmussen helt enige om værdien af deres samarbejde. Men hvordan svarer de på fire skarpe spørgsmål fra journalisten?

De fire skarpe

Hvorfor er du leder?

Charlotte Rahbek: ”Det er jo lidt interessant, hvad det er, der driver en. For mig har det altid været at forbedre noget, som giver værdi for patienter og dermed organisationen og personalets kompetencer. Jeg har ikke behov for at stå i front, men jeg vil gerne påvirke det og tage ansvar.”

Jens Rasmussen: ”Det er lidt sjovt, for da jeg første gang gik ind i ledelse, var det en vicedirektør, som var sygeplejerske, der sagde: Jens, du skal da være afsnitsansvarlig. Og det havde jeg overhovedet ikke tænkt over. Men når man så kommer ind i det og kan se mulighederne, så bliver det jo interessant, at man kan få lov til at påvirke mere. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi som læger også tager ansvar for ledelsesdelen og ikke bare siger, at det må I sygeplejersker gøre, og så skal vi bare have lægefagligheden.”

Hvordan er I vigtige for hinanden i ledelsessamarbejdet?

Charlotte Rahbek: ”Det handler om at give hinanden perspektiver og feedback, fordi intet menneske kan stå alene og vide alting. Og man kan stå med nogle svære ting, som man har brug for at snakke om. Grundlæggende har vi samme værdisæt – og det, tror jeg, er en forudsætning for, at vi kan samarbejde, og hvordan tilgangen skal være.”

Jens Rasmussen: ”Det er vigtigt, at begge dele, både læger og sygeplejersker, er repræsenteret i ledelsen. Det er også noget med tilgangen til de forskellige faggrupper, som er lidt forskellig. Men jeg er også nogle gange inde over sygeplejerskegruppen, og Charlotte er inde over lægerne, og det synes jeg er rigtig godt.”

Hvad er jeres forskellige styrker som leder?

Jens Rasmussen: ”Charlotte har jo en længere ledelsesbaggrund, end jeg har, og en mere akademisk og struktureret baggrund og tilgang til ledelse. Min tilgang er meget mere intuitiv og værdibaseret, men den kan ikke holde alene i længden. Og i forhold til den sociale indsats, så har jeg måske overtaget nogle ting, som Charlotte også gerne ville mere, men vi kan jo ikke begge to gå den samme vej.”

Charlotte Rahbek: ”Jeg er nok hende, der mest går ind og drifter og sikrer, at der kommer MUS-samtaler, og at nogen sætter stillingsopslag op. Og så kan det godt være, at det mest er Jens, der står på ølkassen her, fordi han er god til det. Og så får jeg nogle andre ting til at ske.”

Hvordan er ledelsesudvikling forskellig i jeres fag?

Jens Rasmussen: ”Ofte kommer det ret sent i karrieren for de fleste læger, der begynder at tænke ledelse. Det er der meget snak om, at vi gerne vil have ændret, så man tidligere opdager og plejer talenter og kommer det ind i speciallægeuddannelsen, så læger er bedre parate til at kunne matche den ledelsesviden, der er inden for sygeplejefaget, så det bliver mere ligeværdigt.”

Charlotte Rahbæk: ”Vi tænker jo ledelse helt fra man er sygeplejerskestuderende på de sidste semestre. Men ledelse kan også være på en stue, at sikre organiseringen, planlægningen, at der er de rette kompetencer og midler inde hos patienterne. Det er sådan, vi starter i det små. Og de større talenter, som er systematiske i deres tilgang og viden, som tænker klinisk og får ting til at ske, går jo ledelsesvejen.”