Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

LEDERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ KAN LET BLIVE OVERSET

Efter at have taget en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø opdagede oversygeplejersken, at hun ikke havde haft nok fokus på sit eget psykiske arbejdsmiljø. Det er hun ikke ene om, påpeger erhvervspsykolog Lill Palmblad. Faktisk glemmer folk omkring lederne og lederne selv nemt, at de også har brug for og ret til et godt psykisk arbejdsmiljø.

psykisk arbejdsmiljø

LEDELSESMAGASINET FORKANT - AKTUELT
Tekst og fotos: Journalist Kristina Herlev Wulff, forkant@dsr.dk

 

Hun troede egentlig, at hendes fokus skulle være at dygtiggøre sig i at lede medarbejdernes psykiske trivsel.

Men da oversygeplejerske Helle Susanne Hansen var godt i gang med uddannelsen ”ledelse af psykisk arbejdsmiljø”, fik hun en øjenåbner.

”Der fik jeg mine øjne op for, at det faktisk også handlede om mig. Og hvordan min trivsel var. Og hvordan jeg kunne påvirke trivslen i den gruppe, jeg var i som leder,” fortæller Helle Susanne Hansen, der er oversygeplejerske på Hvidovre Hospital.

Hun indrømmer, at hun ikke selv har været for god til at fokusere på sit eget psykiske arbejdsmiljø.

Men hun mener også, at mellemlederes trivsel hurtigt kan blive overset.

”Som mellemleder har vi ikke rigtig nogen. Vi er lidt alene. En lidt overset gruppe, tror jeg,” lyder det fra oversygeplejersken, der blandt andet fremhæver den kvartalsvise trivselsmåling i hendes afdeling som et eksempel.

Her svarer medarbejderne på spørgsmål, som mellemlederne efterfølgende fremlægger resultaterne af. Og peger på, hvor de kan arbejde med trivslen.

Helle Susanne 21

”Det er min opgave at gennemgå den med mit personale. Men jeg svarer jo også på en på mit niveau. Den går vi ikke lige så meget i dybden med, som jeg gør med mine medarbejdere. Jeg kan selv se resultaterne på undersøgelsen, men vi gennemgår ikke resultatet i ledergruppen. Jeg tror, det vil have stor betydning, om det kunne blive en del af en dagsorden,” understreger Helle Susanne Hansen.

Helle Susanne 2

Vi glemmer ledernes psykiske arbejdsmiljø

Hun er absolut ikke alene om at få den aha-oplevelse.

For ifølge erhvervspsykolog Lill Palmblad bliver ledernes psykiske arbejdsmiljø hurtigt overset.

Hun er også autoriseret arbejdsmiljørådgiver og har specialiseret sig i blandt andet ledertrivsel, som hun netop har udgivet en bog om.

”Vi glemmer, at ledere har et psykisk arbejdsmiljø. Og det gør faktisk en stor forskel, fordi vi så også nemt glemmer, at det skal være i orden,” fortæller erhvervspsykologen og uddyber, at ”vi” i det her tilfælde faktisk er os alle sammen."

Helle Susanne 3

”Det er en slags kulturel kode, vi har. At når et menneske bliver leder, så forsvinder det menneske lidt for vores blik som person og som menneske, og så træder der en funktion frem i stedet for,” siger Lill Palmblad.

Samtidig har lederen en position, hvor deres trivsel i høj grad påvirker resten af holdet.

”Som mellemledere er vi jo rollemodeller. Det er vi nedadtil for vores medarbejdere. Men også opadtil. Hvordan er det, at vi agerer? Hvad er det, vi siger?” understreger oversygeplejerske Helle Susanne Hansen.

Så der er al mulig grund til at fokusere på ledernes psykiske arbejdsmiljø.

”De skal have et værdigt arbejdsliv. Det er sådan set ret væsentligt. Ledere er også mennesker, og de har lige så meget ret til at have det værdige arbejdsliv som alle mulige andre,” siger Lill Palmblad.

Helle Susanne 4

Råder andre til at tage uddannelsen

Løbende under uddannelsen har Helle Susanne Hansen talt med sin egen chef.

Det har resulteret i, at ledernes trivsel og ikke mindst deres psykologiske tryghed nu bliver et selvstændigt tema på det kommende seminar, hvor de formegentlig kommer til at bruge nogle af de øvelser, oversygeplejersken lærte på uddannelsen.

Og så vil hun arbejde mere med det psykiske arbejdsmiljø i den ledergruppe, hun er en del af.

”Hvordan får vi den psykiske tryghed i vores ledergruppe? For det er der, vi skal hen. Og det tror jeg ikke, jeg var klar over, inden jeg tog denne her uddannelse,” fortæller Helle Susanne Hansen.

Hendes ene lederkollega har allerede taget fat i hende og spurgt nysgerrigt ind til, om kurset måske også kunne være noget for hende.

Og det kan hun varmt anbefale.

”Det skal man absolut gøre. Det giver så meget personligt. Og det giver rigtig meget i dit lederskab,” lyder det fra Helle Susanne Hansen, der har fået stor værdi ud af at tage uddannelsen.

”Det var en rigtig, rigtig god ide. Det har gjort noget for mig som person. Det har gjort noget for mig som leder for 35 medarbejdere, men det har absolut også gjort noget opadtil i min ledergruppe,” siger Helle Susanne Hansen.

Vil du med på uddannelsen?

1
Uddannelsen foregår to steder

Uddannelsen ”Ledelse af psykisk arbejdsmiljø” er for dig, der er leder i kommunalt eller regionalt regi og har personaleansvar. Uddannelsen består af tre hele dage og tre halve netværksdage. Du kan tage uddannelsen i Aarhus og København.

2
Uddannelsen i 2024

Uddannelsen starter 20. marts 2024 i Aarhus og 20. august 2024 i København. Deadline for tilmelding til marts-holdet i Aarhus er 16. februar 2024. Deadline for tilmelding til august-holdet i København er 19. juli 2024.

3
Fysisk og virtuelt

Uddannelsesdagene er kl. 9.30 -16.00 i Aarhus hhv. kl. 9 - 15.30 i København og netværksdagene er fra 9.30 – 12.30 eller fra 13.00 - 16.00. Det første netværksmøde vil være fysisk, og de efterfølgende to netværksmøder vil være virtuelle.

4
Pris

Prisen er 13.450 kroner og inkluderer en let morgenmad, frokost, kaffe, vand og kage. Læs mere og tilmeld dig vis Væksthus for Ledelse.

Læs mere og tilmeld dig HER!
Hvidovre