Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Boganmeldelse:
Sexchikane skal væk…

Maria Reimer Rasmussen – advokat som blev forsker og forfatter til en fremragende analyse af sexchikane.

seksuel chikane

LEDELSESMAGASINET FORKANT - BOGANMELSELSE
Ledelsesbøger og podcasts anmeldes af journalist og tidligere chefredaktør Tom Ekeroth

Denne måneds bog:

Maria Reimer Rasmussen: Seksuel chikane på arbejdspladsen – en retlig analyse. 332 sider. 450 kr. Djøf Forlag.

Af Tom Ekeroth, forkant@dsr.dk

Ligebehandlingsloven har som en direkte konsekvens af #MeToo-bølgen inden for kort tid – både i 2019 og 2023 – undergået ændringer, der sigter på at tydeliggøre forbuddet mod seksuel chikane på arbejdspladsen. Men stemningen og holdningen omkring sexchikane har også ændret. Det er ikke længere sjovt med popsange og sexchikane eller vittigheder om ”at her er det et frynsegode”. Men hvordan forbereder man sig som leder på den type sager, hvordan arbejder man reelt på at få sexchikane væk fra sin arbejdsplads?

Ja, det gør man bl.a. ved at anskaffe sig juristen Maria Reimer Rasmussens ”Seksuel chikane på arbejdspladsen”, et stykke fremragende forskning med formålet ”at belyse og analysere den retlige regulering af forbuddet mod seksuel chikane på arbejdspladsen for derved at fastlægge, hvad der er gældende ret i Danmark, herunder at afklare, hvor retstilstanden er uklar”. Ud over analyserne, som man på ikke-juridisk dansk vil sige når ud i alle hjørner, rummer bogen en lang række domme og kendelser, som nøgternt fortæller deres historier.

Sexchikane har altid eksisteret, men #MeToo-bølgen ramte både kendte og ukendte, der troede sig sikre. Det betød tab af job og eftermæle, men det er småting, mod hvad det har kostet ofrene.

Maria Reimer Rasmussen citerer Søren Kierkegaard i bogen ”Nå man bliver ved med at gå, så går det nok”. Indsatsen mod sexchikane nytter, og med den bog er der taget et stort skridt.

Det kan du bruge den til:
God bog at have ved hånden, hvis sagen rammer på din vagt. Eller undgå, at den gør det.

seksuel chikane (1)

Seksuel chikane på arbejdspladsen – en retlig analyse

Maria Reimer Rasmussen:
Seksuel chikane på arbejdspladsen – en retlig analyse.
332 sider. 450 kr. Djøf Forlag.