Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ny teknologi skal sikre sundhedsindsatsen

Robusthedskommissionen fremlagde i september 2023 i alt 20 anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven og smartere opgaveløsning gennem systemer og teknologier, der nedbringer bureaukrati og giver mere tid og bedre rum til at løse kerneopgaven. Robusthedskommissionen anbefaler blandt andet, at der skal indføres et fælles princip om "digitalt og teknologisk først". Og den udvikling er allerede godt på vej.

Eksemplerne på hvordan ny teknologi og brug af digitale data pibler frem.

På sygehusene i Vejle og Kolding vil i alt 20.000 patienter for eksempel fra februar 2024 få en landerledes start på deres indlæggelse.

Det fortæller Morten Krogh Danielsen, der er director for Advisory Nordic Healthcare i firmaet SAS Institute.

Firmaet har sammen med hospitalet og med en økonomisk bevilling fra digitaliseringsstyrelsen udviklet en måde at udnytte data, så man hurtigt kan udpege en række mulige scenarier for en ny patient - i det øjeblik patienten ankommer til hospitalet.

Hør om projektet her:

Rubusthedskommissionen peger i sin rapport i forbindelse med at anbefale større fokus på ny teknologi, at der er bred erfaring med, at det går for langsomt med at udbrede og implementere teknologi, der frigør tid til kerneopgaven på trods af, at der er meget innovation i det danske sundhedsvæsen.

"Det skyldes bl.a. uklarhed om, hvad der skal løftes på henholdsvis nationalt og lokaltniveau samt manglende rammer for implementering af digitale løsninger på tværs af sundhedsvæsenet. Det udgør strukturelle barrierer for implementering af teknologi, der frigør tid til kerneopgaven," skriver Robusthedskommissionen.

Det bevirker bl.a., at fælles, nationale løsninger nedprioriteres, og der spildes ressourcer på at udvikle de samme løsninger på tværs af regioner og kommuner, tilføjer kommissionen i forbindelse med sin anbefaling om at indføre et fast princip om”digitalt og teknologisk først”.

Læs hele rapporten med de 20 anbefalinger her!