Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Hjælp, hierarkiet forsvinder

Tidligere HR-direktør mener, at det er på tide at gøre op med måden at tænke ledelse på. Det er der nu kommet en ledelsesbog ud af. Mette Aagaard har skrevet en bog om medledelse og formuleret seks principper for medledelse. Ledelsesmagasinet Forkants Tom Ekeroth har læst bogen.

medledelse3

Ledelsesbøger og podcasts anmeldes af journalist og tidligere chefredaktør Tom Ekeroth

Denne måneds bog:
Mette Aagaard: Medledelse – når teamet er chef.
234 sider. 350 kr. Djøf Forlag.

 

Af Tom Ekeroth

...”Vores børn kommer aldrig til at tilgive os, hvis vi ikke finder en anden måde at gå på arbejde på, så vi ikke bliver syge af det”. Forfatteren Mette Aagaard citerer en chef hun havde engang. En god chef, som selvarbejdede solen sort. Men også en chef for en arbejdsplads, der gjorde hende syg efter et par år.

Vi skal noget andet, mener forfatteren. Der bliver gjort meget for at gøre arbejdslivet bedre, men det er og bliver lapperier, så der skal arbejdes med ledelse på en helt anden måde. De gamle hierarkier rasler ned, men hvad skal i stedet? Forfatterens svar hedder ”medledelse” – en model, der giver team samlet om en fælles opgave langt mere ansvar over for kunderne eller borgerne. Navnlig en god konkret case fra Plejecenter Blomstergården i Slagelse Kommune virker overbevisende. Her begyndte man i sommeren 2021 at integrere medledelse. I dag er næsten alle 200 medarbejdere involveret i en eller flere af de autonome cirkler, hvor der ikke er nogen leder. Og det får ret godt på trods af alle de udfordringer plejecentret har som offentlig virksomhed.

Forfatteren har også svar på de spørgsmål, som typisk ville rejse sig hos mange: Hvordan vi undgår, at en hær af skyggeledere myldrer frem på jord, hvordan vi undgår at det ender i et mødehelvede og hvordan man tager sig af dem, der ikke kan se sig selv i det?

Hvad du kan bruge bogen til: Den har rigtig gode håndbogsafsnit og så er den oplagt som inspiration.

”Nu hører jeg ting fra folk, som jeg ikke hørte fra før, fordi de ikke kom til orde på møderne. Nu har jeg rigtigt mødt kolleger, som jeg opdager, siger nogle kloge ting, fordi de nu bliver aktivt inddraget, selvom det ikke er dem, er råber højest…Så jeg føler, jeg er blevet en del af et større fælleskab”.

Rikke Thybo Albrechtsen udviklingssygeplejerske på Blomstergården

De seks principper for medledelse

  1. At fordele magt balanceret, så ingen føler sig magtfuldkomne og ingen føler afmagt
  2. At prioritere fælles formål over enkeltpersoners præferencer
  3. At sikre individets deltagelse, medbestemmelse og oplevede kompetence.
  4. At styrke arbejdsfællesskaber og deres duelighed
  5. At fremme psykologisk tryghed
  6. At sikre udvikling gennem handling
medledelse