Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Goddag til en god lederdebut...

Ugers sidemandsoplæring af forgængeren og chefsygeplejersken har sammen med en lyttende og åben tilgang givet den nyudklækkede oversygeplejerske Christina Bjerg Hvilsom en optimal debut ind i lederrollen. Ledelsesmagasinet FORKANT har snakket med en ny leder ... om at åbne døren til det nye lederjob.

dør til lederliv

LEDELSESMAGASIN FORKANT - INTERVIEW
Tekst: journalist Helle Jung, forkant@dsr.dk
Fotos: private og colourbox

At tage skridtet og åbne døren ind til en helt ny rolle som leder kan kan godt give lidt fugtige hænder og spænding i kroppen. 

Det var med sommerfugle i maven og en let rysten, at Christina Bjerg Hvilsom i september sidste år tiltrådte sit første lederjob som en af to oversygeplejersker på Urinkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Gødstrup ved Herning.

”Forinden havde jeg haft travlt med at tænke på, hvordan jeg kunne bevise, at jeg er god nok til jobbet. Men det gik ret hurtigt op for mig, at det slet ikke er det, det handler om. For det var jo mig, de har valgt til jobbet. Det handler derimod om at lytte. Al den information, jeg har brug for, er jo lige foran mig, nemlig hos medarbejderne,” fortæller Christina Bjerg Hvilsom efter et halvt år i stillingen.

Ved at holde medarbejderne tæt på sig, opdagede hun, at hun kunne spørge dem om alt det, hun havde brug for at vide.

”Så jeg holdt op med at fokusere på, om jeg slog til, og begyndte i stedet at lytte. Det har virkelig givet mig en rigtig god start som leder.”

God og grunding oplæring

I sit hidtidige job som intensivsygelejerske havde Christina Bjerg Hvilsom fået en koordinatorrolle, som førte til tæt samarbejde med afdelingsledelsen og efterfølgende lederafklaringsforløbet Explorer i Region Midtjylland, hvor man kan snuse til lederrollen og forskellige ledelsesområder. Her fandt hun hurtigt ud af, at det var personaleledelse, der interesserer hende.

nyleder2

Men uden hverken diplom- eller masteruddannelse inden for ledelse eller andet, som ellers ofte er en del af den almindelige ”udrustning”, når sygeplejersker kvalificerer sig til at avancere, var Christina Bjerg Hvilsom meget i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet turde søge en stilling som oversygeplejerske.

”Men jeg kendte afdelingen godt gennem det tætte samarbejde, den havde med min daværende afdeling.”

Hun vidste også, at den oversygeplejerske, der forlod stillingen, ville blive hendes ledelsesmakker i afdelingen, da hun skulle flytte fra sengeafsnittet til klinikken.

”Når man begynder som oversygeplejerske, kommer man ofte til en tom taburet. Men jeg begyndte med ugers sidemandsoplæring med min forgænger, der blev efterfulgt af tre ugers sidemandsoplæring med chefsygeplejersken, der simpelthen rykkede ind på mit kontor. Og vi mødes stadig mindst en gang dagligt og udveksler, hvad der rører sig. Gennem dem har jeg fået indblik i afdelings historik og ledelsesstruktur. Jeg tror, det tilsammen har givet mig den mest optimale start som leder.”

nyleder3

Christina Bjerg Hvilsom, i midten, sammen med den øvrige sygeplejefaglige ledelse af Urinvejskirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Gødstrup. Til venstre chefsygeplejerske Bettina Lund-Nielsen, til højre oversygeplejerske Merete Haubjerg Sørensen. (Privatfoto: Christina Bjerg Hvilsom)

Lydhørhed som redskab

Selv om introduktionen til det nye lederjob på en ny afdeling var rigtig god, forberedte afdelingsledelsen Christina Bjerg Hvilsom på, at der sandsynligvis ville komme reaktioner på hendes overtagelse af halvdelen af de omkring 65 medarbejdere i afdelingen. Og at de ville handle mere om tabet af deres hidtidige leder end om hende som deres nye.

Men der er ikke kommet en eneste. Selv tilskriver hun det sin beslutning om at koncentrere sig om at lytte til medarbejderne.

”Det handler om at gå på opdagelse i, hvad der egentlig bliver sagt til dig og hvorfor. Hvad ligger der bag, når en medarbejder giver udtryk for en frustration - handler det om, at hun i forvejen er presset, at hun mangler en makker, bunder det i usikkerhed eller noget helt andet? Når man taler med medarbejderne og lytter til deres udfordringer og frustrationer, lærer man samtidig dem og det, de står for, at kende.”

Christina Bjerg Hvilsom griber derfor enhver lejlighed til at tale med medarbejderne og går ind imellem også selv i afdelingen som koordinator for at følge nogle forløb og få bedre indsigt i arbejdsgangene.

”Det handler om at forstå, hvordan tingene helt lavpraktisk fungerer, men også om at få ideer til nye metoder. Og oplever medarbejderne dig først som lydhør, så breder det sig som positive ringe i vandet. Den tilgang havde min forgænger, og jeg har taget den til mig.”

nyleder3 (1)

Du kan ikke gemme dig

Set i bakspejlet ville Christina Bjerg Hvilsom gerne have haft større indsigt i den del af ledelse, der handler om at arbejde med mennesker - om personlighedstyper, mellemmenneskelige mekanismer og alt det, der udspiller sig i en organisation, hvor mange forskellige mennesker arbejder sammen.

”Det er rigtigt spændende, men det er også hårdt, fordi man arbejder så meget med sig selv i relationerne. Som leder kan man ikke gemme sig, hvis man har en mindre god dag.”

Hendes afdeling er præget af godt arbejdsmiljø og lang anciennitet, både blandt medarbejdere og ledere, og samarbejdet med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne er ifølge den nye oversygeplejerske godt.

”Men det er da sket, at jeg uforvarende har overtrådt nogle regler, jeg ikke kendte til. Så er jeg blevet ledt på rette vej og har beklaget over for medarbejderne. Det giver også kredit, når man erkender sine fejl og viser, at man er villig til at tage ved lære.”

For Christina Bjerg Hvilsom har det sværeste været at tro på, at hun i sig selv var god nok til at løse opgaven.

”Uden en lederuddannelse var det min person og mine værdier, der skulle række, og det har de heldigvis indtil videre gjort. Men jeg ser frem til efteråret, når jeg skal i gang med lederuddannelsen Ledervejen her i Region Midtjylland og et modul af en diplomuddannelse i ledelse.”

Fakta om Christina Bjerg Hvilsom

Født 1983, uddannet sygeplejerske 2009.

Ansat på Akutmodtagelsen på Holstebro Sygehus i 2009, på Medicinsk Modtagelse samme sted 2010-2014 og efterfølgende i knap 10 år på Intensiv Afdelingen (fra 2014 på Regionshospitalet Gødstrup), hvor hun i 2016 blev specialuddannet som intensivsygeplejerske.

Fra september 2023 oversygeplejerske på Urinvejskirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Gødstrup.

nyleder5