Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Jeg har altid elsket at tænde den faglige glød i sygeplejerskers øjne

Ansvarlighed og initiativ ligger i ledende sygeplejerskers DNA. Således også hos Dorthe Olsen. Som leder ser hun det som sin vigtigste opgave at lytte og bakke op.

Dorthe Olsen, ledende sygeplejerske

En ting er at få øje på et behov eller en mangel i sundhedssektoren og gøre opmærksom på det, så andre med indflydelse forhåbentlig gør noget ved det. Noget andet er selv at tage affære og ændre på tingene.

Dorthe Olsen, der siden 2019 har ledet Sygeplejen Vest, som dækker den lollandske del af Guldborgsund Kommune, hører til den sidste kategori.
Da hun i 2015 begyndte at arbejde med indberetning af utilsigtede hændelser i socialforvaltningen i København, satte det en lavine i gang, så der måtte ansættes en studentermedhjælp til at tømme indbakken.

„Der var ikke tilstrækkelig opmærksomhed på utilsigtede hændelser og uventede dødsfald, og hvordan de kunne forebygges.
Man var begyndt at blive opmærksom på sammenhængen i hospitalssektoren, men nu skulle også der ske noget i socialsektoren,“
fortæller Dorthe Olsen.

Hun tog fat på at undervise ledere og medarbejdere i utilsigtede hændelser og indrapportering til den nationale Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Samtidig sad hun i en national arbejdsgruppe i Kommunernes Landsforening, hvor man skulle forberede DPSD, og kunne se, at mange kommuner havde svært ved at få greb om problematikken og fremgangsmåden.
Og at der kun var meget lidt deling af viden på tværs af kommunerne. Så hun ansporede til tværkommunalt samarbejde.

Talent for se muligheder

Dorthe Olsen begyndte ellers traditionelt på en akut kardiologisk afdeling på Amager Hospital, hvor hun blev glad for at vejlede de
studerende. På opfordring blev hun vejleder på Hvidovre Hospitals ortopædkirurgiske afdeling, men oplevede, at man forsømte
at se hele mennesket bag patienten. En oversygeplejerske spottede talentet for fejlfinding og oprettede en stilling som udviklingssygeplejerske, og med helt frie hænder begyndte Dorthe Olsen at afdække udviklingspotentialet i kompetencerne blandt sygeplejersker og assistenter og etablerede et udviklingsprogram, der kunne varetages internt på afdelingen.

„I løbet af tre år lavede jeg et overblik over sygeplejerskernes efterslæb i kompetenceudvikling, og motivationen var stor, for undervisningen tog udgangspunkt i cases fra egen praksis,“ siger hun.

Da hendes interesse for borgere med misbrugsproblemer samtidig var vakt, søgte hun til Københavns Kommune, hvor hun efter et par år kom på ideen med at etablere egen virksomhed.

„Jeg tænkte, at jeg selv kunne løse rådgivningsopgaven i kommunerne. Og så blev jeg selvstændig med min rådgivningsvirksomhed Vores Patientsikkerhed,“ fortæller den ambitiøse ildsjæl.

Men tilværelsen som selvstændig blev for ensom – firmaet findes dog stadig og bringer et par gange om året Dorthe Olsen ud med
foredrag og undervisning.

Hun kom til Falcks internationale afdeling for kompetenceudvikling, hvor hun udviklede et program i flymedicin for læger og sygeplejersker, der førte til opgaver fra Finland til Indien. Men det var for langt fra sygeplejen, så hun søgte tilbage til den sociale sygepleje i København for at lede to hjemmeplejeteams og siden et sygeplejeteam i 2018.

„Det handlede primært om stabilitet og trivsel efter en urolig tid og at sparre fagligt med nogle sindssygt dygtige sygeplejersker.
Jeg har altid elsket at tænde den faglige glød i sygeplejerskers øjne. De er ofte ikke klar over, hvor stor en rolle de spiller for borgernes sundhed.“

Jeg har altid elsket at tænde den faglige glød i sygeplejerskers øjne. De er ofte ikke klar over, hvor stor en rolle de spiller for borgernes sundhed.

Dorthe Olsen leder af Sygeplejen Vest på Lolland.

Vigtigste opgave at lytte

„Var jeg ikke blevet skilt, havde jeg været der endnu,“ siger Dorthe Olsen.

Men skilsmissen krævede en billigere husleje, og med familienetværket på Lolland rykkede hun til Nykøbing Falster og halvanden måned som timelønnet på hjerteafdelingen der.
Indtil en leder opfordrede hende til at søge sin nuværende stilling som leder af Sygeplejen Vest.

„Jeg blev fastansat den dag, Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Min første tanke var, hvordan vi kunne gøre det bedst mulige for sygeplejerskerne og have deres ryg,“ husker hun.

De er 18 i teamet, fra nyuddannede sygeplejersker med en praktikperiode i sygeplejen til 66-årige med 25 års erfaring.
Udgangspunktet er en sygeplejeklinik kombineret med hjemmebesøg hos borgerne.
Det tværsektorielle samarbejde fungerer fint med bl.a. e-hospitalet, ligesom teamet er pilot på et tele-KOL-projekt.

„Vi forebygger gennem monitorering mange forværringer og indlæggelser. Min vigtigste opgave er at lytte og bakke sygeplejerskerne op og hele tiden holde fast i rehabiliteringsindsatsen, for kan man selv, skal man selv. Fremtiden byder jo kun på
færre hænder til flere syge, og vi har rehabiliteret 100 borgere bare de seneste to måneder.
Den tid, det frigiver, bruger vi på at blive dygtigere, bl.a. til tele-sårbehandling og en bedre kontakt til psykisk sårbare borgere.“

Påskønnelse i julekort

Til jul og påske skriver hun et personligt kort til medarbejderne, hvor hun fortæller, hvilke styrker hun har set hos dem, og hvorfor hun
påskønner dem. Sidste år skrev en tilbage i samme stil, og det var tæt på at give lederen tårer i øjnene.

„Jeg er så imponeret over dem. Men jeg er heller ikke bange for at bringe svære ting op eller tage en konflikt. Jeg tror på både at være modig og sårbar og turde sige, hvis der noget, jeg ikke ved. Missionen er vigtigere end min forfængelighed. Tager vi os godt af medarbejderne, så tager de sig også godt af borgerne.“

Dorthe Olsen har ingen ambitioner om at stige i graderne, for hendes chefs opgaver frister ikke, lige som hun ikke mener, hun har tæft for at agere på niveauer, hvor arbejdet bliver mere politisk.

„Så ville jeg komme for langt væk fra borgerne og sygeplejen. Den rummer så mange muligheder, og jeg har nærmest lyst til at snuse til hele menukortet. Derfor tager jeg cirka en gang om måneden vikarvagter på sygehusene, så jeg holder mig opdateret, og jeg har lige brugt to ugers ferie på vagter i Norge. På den måde er jeg i stand til at stille kritiske spørgsmål til udskrivninger. De er vanvittigt pressede på sygehusene, men de ved ikke altid, hvordan tingene foregår i kommunalt regi. Afklaring før udskrivning er vigtig, så vi er forberedt på de ting, der ellers kunne skabe ravage hos os. Og samtidig bliver vi bedre til at aflaste sygehusene, fordi vi rent faktisk kan noget og har en masse af tilbyde i sygeplejen.“

Denne artikel er bragt i ledelsesmagasinet Forkant - juni 2023.

Artiklen er skrevet af journalist Helle Jung. Foto: Büro Jantzen / fotograf Ulrik Jantzen. 

 

Fakta om Dorthe Olsen

  • Leder af Sygeplejen Vest, der dækker vestlige del af Guldborgsund Kommune på Lolland.
  • Indehaver af firmaet Vores Patientsikkerhed.
  • Sygeplejerske 2004.
  • Ansat på Amager Hospital til 2009, Hvidovre Hospital til 2012, i København Kommune til 2015, selvstændig til 2017, i Falck til 2018, som leder i Københavns Kommune til 2019 og siden i Guldborgsund Kommune.
Ledelsesmagasinet Forkant, juni 2023
Artiklen er bragt i særsektion i ledelsesmagasinet Forkant, juni 2023