Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Netværk for ledere

Et vigtigt redskab i din egenskab som leder kan være at dele oplevelser, erfaringer og udfordringer med andre ledere i et fortroligt rum. Lederforeningen tilbyder en række netværk - og sparring og hjælp til at komme i gang med etablering af et netværk. Det kan være lokalt med andre ledere på arbejdspladsen. Eller et netværk der er geografisk udstrakt på tværs af arbejdssteder.

netværk

Netværk med andre kolleger i samme arbejdssituation er blevet et vigtigt arbejdsredskab og kilde til personlig udvikling og refleksion i arbejdslivet.

Derfor prioriterer vi, at Lederforeningen også kan blive et konkret og aktivt netværk for foreningens medlemmer i dagligdagen.

Mange veje til dit ledernetværk

Foreningen fungerer med sine fire tusinde medlemmer automatisk som netværk, når du deltager i de mange aktiviteter og derved møder lederkolleger.

Men med en aktiv prioritering og indsats kan du hurtigt udbygge og skabe et aktivt netværk, som du vil opleve som en spændende tilføjelse til dit lederliv.

Et netværk for ledende sygeplejersker kan have mange forskellige formål. Det kan være et frirum til sparring, erfaringsudveksling og støtte blandt en særlig gruppe af ledere.

  • Det kan være nye ledere, ledere der besidder en særlig stilling – fx hospicechef, områdeledere i et geografisk område.
  • Det kan være et forum til at kompetenceudvikle og lade sig inspirere inden for et særligt område: fx relationel koordinering, Leadership Pipeline, systemisk ledelse, personlig ledelse osv.
  • Det kan være en adgang til indflydelse, ressourcer og karrierer muligheder: påvirkning af en bestemt sundhedspolitisk dagsorden eller sparring og støtte til at gå efter et topjob osv.

På denne side har vi samlet inspiration til, hvordan du kan styrke dit personlige ledernetværk via Lederforeningen.

Hold dig heller ikke tilbage for at kontakte os med dine konkrete ønsker i forhold til, hvordan du ønsker at udforske netværkets muligheder ...eller måske endda skabe et nyt netværk med andre lederkolleger.

God fornøjelse!