Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Aktiviteter i en forhandlingsproces

Overblik over forhandlingens faser.

forhandling1

I hverdagen

 • Vær synlig for modparten
 • Skab en løbende dialog med modparten
 • Giv viden som er interessant for modparten
 • Vis eksempler på det, der skal forhandles
 • Afhold jævnlige, uformelle møder
 • Hold dig orienteret som modpartens vilkår
 • Kom i de uformelle fora, hvor modparten - eller personer modparten lytter til - også færdes

Når mødet er aftalt

 • Undersøg modpartens interesser omkring de emner, der skal forhandles
 • Udveksl data, tal og viden, der skal indgå i forhandlingen
 • Drøft ønsker og forventninger til resultatet af mødet
 • Meddel selv klart, hvad du ønsker
 • Fremsend eller giv skriftligt udspil forud for mødet
 • Involvér baglandet i at signalere forventninger
 • Påvirk via tredjemand

Efter mødet

 • Bistå i udmeldingen af resultatet
 • Ros resultatet - ros modparten for resultatet
 • Bekræft, at de argumenter, der skabte resultatet, holder i virkeligheden
 • Bekræft glæden ved resultatet
 • Fejr aftalen
 • Hjælp nye aftalemuligheder frem
 • Se tiden efter møderne som en ny hverdag og en ny før-møde-fase, og arbejd derefter