Overenskomster for ledere

De gældende overenskomster og aftaler for ledere på det regionale og det kommunale område hentes på Forhandlingsfællesskabet hjemmeside.

OK21

Forhandlingerne om nye overenskomster er foregået i første halvdel af 2021. Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd og herunder også i Lederforeningen stemte dog samlet nej til OK21-mæglingsforslaget, hvorefter en strejke trådte i kraft den 19. juni.

Folketinget vedtog 27. august 2021 et lovindgreb der stopper sygeplejerskernes konflikt og ophøjer mæglingsforslaget fra maj måned til lov. 


OK18 - Det får du som leder

Løn

6,8% i lønstigning over de næste 3 år. Derudover er det tilkendegivet, at fortsætte den individuelle lønudvikling for lederne. Og det er aftalt, at forhandlingen af lokale løndele (NB! Ikke forhandling ved nyansættelse eller funktionsændring) fortsat er uddelegeret til den enkelte leder.

Pension

Pension på det kommunale område: Her er det aftalt at pensionsgabet udlignes. Det vil sige, at der på Lederoverenskomsten på det kommunale område fremover kun er én pensionsprocent - og der endvidere aftalt en lille stigning, så pensionsprocenten fremover er 16,83% (pr. 1. april 2019: 17,29%).

Pension på det regionale område: Her er det aftalt at den laveste pensionsprocent stiger med 1%, så pensionsgabet nærmer sig en udligning – der vil dog fortsat være to forskellige pensionsprocenter på lederoverenskomsten i det regionale område.

Se alle OK18-forligene nederst på denne side.
 

Regioner

Kommuner

 

Sådan fungerer lønsystemet for ledende sygeplejersker

Der er en centralt aftalt grundløn/basisløn med et eller kun få anciennitetsbestemte løntrin eller et løninterval uden anciennitetstrin for de enkelte faggrupper. Herudover kan der centralt være aftalt generelle tillæg, der knytter sig til bestemte stillingskategorier eller nærmere definerede funktioner eller kvalifikationer.

De lokale parter indgår, som en overbygning herpå, aftaler om lønforbedringer i form af tillæg eller højere løntrin til enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere.

 

Kontakt os

Få sparring og oplysninger om lønniveauer og dine muligheder for løntillæg: