Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Overenskomster for ledere

Gældende overenskomster og aftaler for ledere på det regionale og det kommunale område.

OK21

Forhandlingerne om nye overenskomster foregik i første halvdel af 2021. Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd og herunder også i Lederforeningen stemte dog samlet nej til OK21-mæglingsforslaget, hvorefter en strejke trådte i kraft den 19. juni.

Folketinget vedtog 27. august 2021 et lovindgreb der stoppede sygeplejerskernes konflikt og ophøjede mæglingsforslaget fra maj måned til lov.

Regioner


Kommuner


Sådan fungerer lønsystemet for ledende sygeplejersker

Der er en centralt aftalt grundløn/basisløn med et eller kun få anciennitetsbestemte løntrin eller et løninterval uden anciennitetstrin for de enkelte faggrupper.
Herudover kan der centralt være aftalt generelle tillæg, der knytter sig til bestemte stillingskategorier eller nærmere definerede funktioner eller kvalifikationer.

De lokale parter indgår, som en overbygning herpå, aftaler om lønforbedringer i form af tillæg eller højere løntrin til enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere. Du er med andre ord også selv med til at nå frem til din endelige aftale via en personlig forhandling.

Som en del af dit medlemskab i Lederforeningen, kan du få personlig sparring og vejledning, inden du skal forhandle dine endelige løn- og arbejdsvilkår.

Kontakt os

Få sparring og oplysninger om lønniveauer og dine muligheder for løntillæg: