Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Overenskomster for ledere

Gældende overenskomster og aftaler for ledere på det regionale og det kommunale område.

OK24 

"Sygeplejerskerne bakker massivt op" - med en af de højeste stemmeprocenter længe og et overvældende flertal stemte sygeplejersker på tværs af regioner, kommuner og staten i foråret 2024 ja til OK24 og de nye overenskomster.

Det samlede resultat af urafstemningen blandt organisationerne i Fagbevægelsens Hovedorganisation var ligeledes en massiv opbakning. Og dermed kunne de nye overenskomster træde i kraft med virkning fra den 1. april 2024.

Overenskomstaftalernes mange elementer implementeres i løbet af den kommende overenskomstperiode, som løber frem til 1. april 2026.

Regioner


Kommuner


Sådan fungerer lønsystemet for ledende sygeplejersker

Der er en centralt aftalt grundløn/basisløn med et eller kun få anciennitetsbestemte løntrin eller et løninterval uden anciennitetstrin for de enkelte faggrupper.
Herudover kan der centralt være aftalt generelle tillæg, der knytter sig til bestemte stillingskategorier eller nærmere definerede funktioner eller kvalifikationer.

De lokale parter indgår, som en overbygning herpå, aftaler om lønforbedringer i form af tillæg eller højere løntrin til enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere. Du er med andre ord også selv med til at nå frem til din endelige aftale via en personlig forhandling.

Som en del af dit medlemskab i Lederforeningen, kan du få personlig sparring og vejledning, inden du skal forhandle dine endelige løn- og arbejdsvilkår.

Kontakt os

Få sparring og oplysninger om lønniveauer og dine muligheder for løntillæg: