Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kommunale overenskomster og aftaler

Find overenskomster og aftaler om løn, pension og ansættelsesvilkår for sygeplejersker på det kommunale område.

En sygeplejerske på arbejde i hjemmeplejen.

Overenskomster og aftaler

Overenskomst for ikke-ledende personale i kommunerne.

Aftale om arbejdstid for kommunalt ansatte i ikke-ledende stillinger.

Overenskomst for kommunalt ansatte ledere.

Hovedaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Sundhedskartellet (SHK).

Særlige regler for specifikke faggrupper

Ledere

Særlige aftaler for ledere i region, kommune og stat.

Se regler for ledere
Kandidater

Overenskomster og aftaler for kandidater i region, kommune, stat.

Se regler for kandidater
Atypiske stillinger

Regional og kommunal aftale om atypiske stillinger.

Se regler for atypiske jobs
Tjenestemænd

Særlige aftaler for tjenestemænd i region, kommune og stat.

Se regler for tjenestemænd
59403821

Foto:

Søren Svendsen

Din løn efter lokal aftale

Som sygeplejerske er din løn fastsat efter den overenskomst, der er aftalt på dit område. Derudover bliver en del af din løn forhandlet lokalt på din arbejdsplads.

Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du er ansat som sygeplejerske i en tidsbegrænset stilling i en kommune eller region, er du omfattet af nogle særlige regler, der bl.a. beskytter dig mod forskelsbehandling og ulovlig forlængelse af din kontrakt. Disse regler fremgår af Sundhedskartellet rammeaftale med Kommunernes Landsforening (KL) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om tidsbegrænset ansættelse.


En tidsbegrænset ansættelse er en ansættelse med en forudaftalt udløbsdato. Det kan fx være, når en bestemt opgave er løst, når en bestemt begivenhed er indtruffet eller til en bestemt dato.

Det er et grundlæggende princip i aftalen om tidsbegrænset ansættelse, at man ikke må forskelsbehandle tidsbegrænsede ansatte i forhold til fastansatte. Det princip gælder dog ikke, hvis der er en objektiv årsag til forskelsbehandlingen.

Derudover må man kun forny en tidsbegrænset ansættelse, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. I aftalen kan du se en liste over gyldige objektive forhold. Det kan fx være:

  • At fornyelsen skyldes mangel på medarbejdere pga. sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud o.lign.
  • At behovet for arbejdskraft kræver ansættelser af midlertidig karakter

I rammeaftalen er der ikke taget stilling til, hvor mange gange der må ske fornyelser af en tidsbegrænset ansættelse – det bliver i sidste ende afgjort af domstolene.

Hvis en tidsbegrænset ansættelse bliver fornyet, selvom ingen af de grunde, der er nævnt i rammeaftalen, er relevante, vil der være tale om en omgåelse af overenskomsternes regler om opsigelsesvarsler. Det betyder, at den tidsbegrænset ansatte har krav på et almindeligt opsigelsesvarsel efter overenskomsten.

Få hjælp
Har du spørgsmål til den overenskomst og de aftaler, der gælder dig som kommunalt ansat, er du altid velkommen til at spørge din TR eller kontakte din kreds.