Mentorordning

Få et inspirerende sparringsforløb med fokus på ledelse. Lederforeningens mentorordning er gratis, når du er medlem i foreningen. Du kan også selv blive mentor. Læs om ordningen og start din leder-sparring her!