Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Arbejdsskader

Arbejdsskader er en fælles betegnelse for både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Her kan du læse om, hvordan du anmelder skaden, søger erstatning, og om hvilken hjælp du kan få fra DSR.

Hvad er arbejdsskader?

Lovgivningen deler arbejdsskader op i arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

  • En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller påvirkning, f.eks. rygsmerter efter en personforflytning, knæsmerter efter et fald, eller psykisk reaktion efter vold fra en patient.
  • En erhvervssygdom opstår almindeligvis over måneder eller år, f.eks. lændesmerter efter mange års plejearbejde, depression efter stor arbejdsmængde, eller håndeksem efter håndhygiejne. Erhvervssygdomme, der efter medicinsk viden kan være forårsaget af påvirkninger i arbejdet, er oplistet i en erhvervssygdomsfortegnelse. I særlige tilfælde kan en sygdom, der ikke står i erhvervssygdomsfortegnelsen, alligevel anses for en erhvervssygdom.

 

Anmeld arbejdsskaden inden ét år

Arbejdsskader skal anmeldes inden et år efter tilskadekomsten, ellers mister tilskadekomne mulighed for at søge om erstatningsydelser. Der er mulighed for at dispensere fra ét-års fristen.

Det er DSR’s holdning, at alle helbredsgener forårsaget af påvirkninger på arbejdspladsen bør anmeldes som en arbejdsskade, så de ansvarlige myndigheder får mulighed for at iværksætte undersøgelser og forebyggende aktiviteter.

Læs mere om arbejdsskader

Arbejdsulykke

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af tilskadekomnes arbejde eller de forhold, det er foregået under.

Hvad er en arbejdsulykke
Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Hvad er en erhvervssygdom
Erhvervssygdomsfortegnelsen

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom.

Erhvervssygdomsfortegnelsen

Anmeld arbejdsskade og søg erstatning

Her kan du læse om, hvordan arbejdsskader skal anmeldes, og hvordan det foregår, når man skal søge erstatning.

Kontakt DSR's arbejdsskadeteam
Hvis du har spørgsmål om arbejdsskader, er du velkommen til at kontakte DSR's arbejdsskadeteam på telefon 33 15 15 55 - vælg arbejdsskader. Du kan også skrive til vores e-mail på nedenstående link: