Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Indeklima

Varme/kulde, træk, lys, støj, statisk elektricitet er faktorer, der har betydning for indeklimaet. Læs, hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer med indeklimaet på din arbejdsplads.

Indeklima på arbejdspladsen

Indeklimaproblemer kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads og hænge sammen med arbejdsopgaver og de fysiske rammer. En række indeklimaproblemer er genkendelige for mange medarbejdere, fx varme/kulde, træk, lys, støj, statisk elektricitet.

Brug din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du oplever indeklimaproblemer, kan du gå til din arbejdsmiljørepræsentant, AMiR, din leder eller din tillidsrepræsentant, TR.

På BFA's indeklimaportal kan du finde samlet viden om:

  • Typer af indeklimaproblemer - på sygehuse, plejehjem, kontorer, uddannelsesinstitutioner m.m.
  • Årsager til indeklimaproblemer
  • Henvisning til love og regler
  • Arbejdsgivers, arbejdsmiljøorganisationens og den enkelte medarbejders roller og opgaver i forbindelse med indeklimaproblemer
  • Løsning af problemerne og evt. brug af ekstern hjælp

Læs mere på Indeklimaportalen