Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Krænkende handlinger

Mobning og seksuel chikane er eksempler på krænkende handlinger, der kan forekomme på jobbet, og give alvorlige følger både for den enkelte og for arbejdspladsen. Krænkende handlinger kan føre til dårligt psykisk arbejdsmiljø, der kan få sygefraværet til at stige og sænke produktiviteten. Det er vigtigt at forebygge og handle, hvis der sker krænkende handlinger.

Krænkende handlinger

Krænkende handlinger er en overordnet overskrift for mobning, seksuel opmærksomhed, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Arbejdstilsynet definerer krænkende handlinger som, ”når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger kan både være aktive handlinger og at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab."

Se definitionen på krænkende handlinger hos Arbejdstilsynet.

Hvad er seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed?

En intim berøring fra en kollega, en kommentar med seksuelle undertoner fra en pårørende, eller uønsket seksuel opmærksomhed fra en patient. Det er eksempler på seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed.

Er din grænse blevet overskredet?

Hvornår din grænse bliver overskredet handler om, hvorvidt du oplever en adfærd som uønsket og krænkende.

Du kan opleve, at seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed kan forekomme på forskellige måder: Verbalt, nonverbalt via kropssprog, skriftligt fx via sociale medier, mail eller sms eller fysisk med berøring eller anden kropskontakt.

Seksuel chikane som arbejdsmiljøproblem

Krænkelsen kan udøves af en borger, patient, pårørende, leder, kollega eller samarbejdspartner. Der kan være forskel på oplevelsen og på, hvordan den seksuelle chikane og uønskede seksuelle opmærksomhed skal håndteres. Hvis der er tale om en borger eller en patient med nedsat kognitivt funktionsniveau, kan adfærden være bevidst/ubevidst - men det kan stadig være et arbejdsmiljøproblem for dig.

Konsekvenser af seksuel chikane

Forskningen viser, at det kan påvirke dit mentale helbred negativt, hvis du bliver udsat for seksuel chikane i dit arbejde. Reaktionerne kan spænde fra irritation og ydmygelse til sygdomme som angst, depression og posttraumatisk stresssyndrom. Desuden kan det influere negativt på din arbejdsevne og sygefravær og skabe grundlag for, at du bliver mindre tilfreds med dit arbejde.

Eksempler på seksuel chikane

Krænkende adfærd af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed, og kan fx være (listen er ikke udtømmende):

 • Uønskede bemærkninger
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografiske materialer

Definition af seksuel chikane

Ligebehandlingsloven, som skal sikre, at erhvervsaktive mænd og kvinder ikke forskelsbehandles, definerer seksuel chikane som:

”Enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”.

Sig fra overfor seksuel chikane

Læs, hvordan du kan sige fra over for seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed, og hvad du kan gøre, hvis en kollega er udsat for det.

Undersøgelse: seksuel chikane er et problem

20 % af sygeplejerskerne har kendskab til, at en kollega på arbejdspladsen har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for de sidste 12 måneder.

13 % har selv oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Læs mere i DSR's undersøgelse: Uønsket seksuel opmærksomhed (2021)

Hvad er mobning?

Arbejdstilsynet definerer mobning som, at en eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger, som de ikke er i stand til at forsvare sig imod.

Krænkelserne kan føles sårende og nedværdigende for dem, det går ud over. For at der ifølge definitionen er tale om mobning, skal krænkelserne være foregået regelmæssigt og over længere tid. Der kan også være tale om krænkelser, som er foregået gentagne gange.

Følger af mobning

Hvis du bliver mobbet, kan det få alvorlige følger for dit helbred og for arbejdspladsen.

Mange oplever symptomer og problemer som:

 • hovedpine
 • smerter
 • maveproblemer
 • kvalme
 • anspændthed
 • allergiske reaktioner
 • søvnproblemer
 • problemer med at huske og at koncentrere sig
 • angst

Sådan tager du hånd om mobning

Hvis du bliver mobbet eller oplever, at en eller flere af dine kollegaer bliver udsat for mobning, skal der tages hånd om det. Der er forskellige muligheder afhængig af situationen.

Mere end hver 10. sygeplejerske har været udsat for mobning

Hvis du oplever mobning på din arbejdsplads, er du desværre ikke alene. Tal fra 2019 fra DSR viser nemlig, at 11 % af de ikke-ledende sygeplejersker har været udsat for mobning, og hver fjerde (26 %) har været vidne til mobning inden for det seneste år.

Se DSR's analyse "Mobning på arbejdspladsen"

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøger hvert andet år arbejdsmiljøet blandt danske lønmodtagere. Undersøgelsen fra 2018 viser, at 10,7 % angav, at de inden for det seneste år havde været udsat for mobning.