Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Rygning på arbejdspladsen

Rygning og tobaksrøg i borgerens eget hjem er et arbejdsmiljøproblem for sygeplejersker. Det er dog muligt at pålægge borgeren ikke at ryge, når personalet opholder sig i hjemmet. Læs mere om Rygeloven og rygepolitik.

Forebyg skader fra passiv rygning

Formålet med Rygeloven er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning.

Tobaksrøg i borgerens hjem er et arbejdsmiljøproblem. 14 % af de kommunale sygeplejersker svarer i DSR's arbejdsmiljøundersøgelse, SATH 2017, at de er udsat for andres rygning mindst halvdelen af tiden. Det samme gælder kun for 2 % af de regionalt ansatte sygeplejersker.

Rygning i borgerens hjem

I borgerens eget hjem bestemmer borgeren selv, om der må ryges, men det er muligt at pålægge borgeren, at der ikke må ryges, når personalet opholder sig der.

Rygning er forbudt på offentlige arbejdspladser

På alle offentlige arbejdspladser er der rygeforbud på hele matriklen. Dog kan der i ganske særlige tilfælde gives dispensation til patienter.

Få råd om rygning på Indeklimaportalen hos BFA: "Arbejde i røgfyldte hjem er stadig et problem"

Rygeloven
Lov om røgfri miljøer, bedre kendt som Rygeloven, har til formål at sikre beskyttelse mod tobaksrøg indendørs på arbejdspladser og i det offentlige rum. Læs, hvad Arbejdstilsynet skriver om Rygeloven: