Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Stikskader

I Danmark bliver ca. 4.000 sygeplejersker hvert år udsat for en stikskade. En stor del stikker sig på urent udstyr. Se, hvad du kan gøre for at undgå stikskader, og hvad du gør, hvis du har stukket dig.

Forebyg stikskader

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at arbejdet med kanyler og andre spidse genstande foregår på en måde, så der er mindst mulig risiko for at komme til skade.

Derfor skal der på din arbejdsplads være klare retningslinjer for arbejdet med kanyler og andre skarpe genstande. Du skal også vide, hvordan du forholder dig, hvis uheldet alligevel er ude. Spørg eventuelt din arbejdsmiljørepræsentant, AMiR, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder hos jer.

Det er et lovkrav, at du ikke må sætte kanylehætten på igen.

Kanylen skal puttes direkte i en kanyleboks efter brug. Kanyleboksene skal være udformet, så du ikke kan stikke dig, og de skal være tydeligt mærkede. Det er også et krav, at de er placeret tæt på de steder, hvor kanylerne anvendes.

Hvorfor er det vigtigt at undgå stikskader?

Det kan være alvorligt, hvis du stikker dig på en uren kanyle eller anden skarp genstand. Stik- og skæreskader kan nemlig overføre 20 livstruende vira bl.a. hepatitis B og C og HIV.

Selvom risikoen for at blive smittet med livstruende sygdomme heldigvis er meget lille, kan det være en stor psykisk belastning at vente - ofte flere måneder – på at få afklaret, om man er blevet smittet.

Anmeld stikskader

Du skal indberette det, hvis du får en stik- eller skæreskade. Det skal fremgå af jeres retningslinjer, hvordan du skal gøre, og hvem der skal orienteres. Din indberetning bruger arbejdsmiljøgruppen til at forebygge, at lignende skader så vidt muligt sker igen.

Skaden skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis du stikker eller skærer dig, og derfor ikke kan passe dit arbejde ud over den dag, du er kommet til skade. Du kan få hjælp af din AMiR og din tillidsrepræsentant, TR/FTR.

For dig, som er AMiR, TR eller leder

Arbejdstilsynets vejledning om stik- og skæreskader

Arbejdstilsynets vejledning om stik- og skæreskader indeholder de krav, der stilles til forebyggelse af arbejdsskader.

Se vejledningen hos Arbejdstilsynet
BFA's materiale til brug på arbejdspladsen

Branche, Fælleskab, Arbejdsmiljø, BFA, har udarbejdet plakater, test og infomateriale, som du kan bruge til arbejdspladsen.

Besøg godtarbejdsmiljø.dk