Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Værnemidler

Her finder du information om arbejdsgivers ansvar, hudproblemer og indberetning af medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen.

Værnemidler

Værnemidler er fx mundbind, ansigtsmasker, handsker og engangsovertrækskittel. Din arbejdsplads skal følge de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (SST) og Statens Serum Institut (SSI) i forhold til både brug af værnemidler og andre foranstaltninger, der mindsker smitterisiko.

Den hygiejneansvarlige er eksperten

Den hygiejneansvarlige på din arbejdsplads kan fortælle dig, hvad du skal bruge i forhold til de forskellige infektioner og vira, og hvordan du skal bruge værnemidlerne.

Ledelsen har ansvaret

Det er den lokale arbejdsmiljøorganisation og ledelse, der har det overordnet ansvar for, at du kan gå sikkert og sundt på arbejde.

AMiR og TR kan hjælpe dig

Hvis du oplever gener, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, AMiR, eller tillidsrepræsentant (TR), så kan de fx hjælpe med at sætte fokus på forebyggelse af gener, indberetning af arbejdsskader og hjælpe dig med, hvordan du kan blive udredt. De kan bringe det til leder og videre ind i MED-systemet samt kontakte arbejdsmiljøorganisationen.

Du kan også få mere viden i de Nationale infektionshygiejniske retningslinjer og Infektionshygiejniske Retningslinjer for sundhedspersonale på sygehuse og i primærsektoren. 

Læs retningslinjerne hos Statens Seruminstitut