Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Seniorfridage for privatansatte

Privatansatte sygeplejersker kan vælge at indgå i en seniorordning fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Ordningen giver den ansatte ret til op til 32 seniorfridage.

32 seniorfridage årligt

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 aftalte Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked, at den enkelte sygeplejerske kan vælge at indgå i en seniorordning fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

I de fleste overenskomster er der regler, der giver dig ret til at indgå aftale om op til 32 seniorfridage årligt.

Seniorordningen kan aftales på forskellige måder. Du kan aftale med din arbejdsgiver, om du ønsker:

  • en reduktion af din ugentlige eller månedlige arbejdstid i form af længere, sammenhængende arbejdsfri perioder
  • fast reduktion i din arbejdstid
  • at dine seniordage fordeles ud over året


Hvornår skal du varsle din arbejdsgiver?

Det fremgår af din overenskomst, hvornår du senest skal give din arbejdsgiver besked, hvis du ønsker at holde seniorfridage i det følgende kalender-/ferieår.

Du kan altid forud for næste kalender-/ferieår meddele din arbejdsgiver, hvis du ønsker ændringer.

Ønsker du at indgå eller udtræde af en aftalt seniorordning midt i en periode, kan du ligeledes gøre det efter aftale med din arbejdsgiver.

Hvordan finansieres de 32 dage?

Du er ikke berettiget til løn under dine seniordage, så din løn bliver  reduceret svarende til det antal seniordage, du holder, eller det antal timer du vælger at gå ned i arbejdstid.

Ved seniorfridage nedskrives løn og normtimeantallet med 7,4 timer for fuldtidsansatte og forholdsmæssigt for deltidsansatte.

Du kan bruge din særlige opsparing og få den udbetalt løbende for at kompensere for din lønnedgang. Du kan derfor aftale andre udbetalingstidspunkter af den særlige opsparing i forbindelse med seniorfridagene.

Hvornår kan jeg afholde seniorfridagene?

Du aftaler placeringen af dine seniordage på samme måde som restferie. Det vil sige, at du skal varsle din arbejdsgiver om dagene med mindst en måned, med mindre I bliver enige om at aftale andet.