Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Lokalløn for sygeplejersker i staten

Ud over den løn, som er fastsat i din overenskomst, kan der forhandles en lokalløn på din arbejdsplads ud fra dine funktioner og kvalifikationer. Læs om, hvem der forhandler, og hvornår forhandlingen om lokalløn kan foregå.

Den lokale løn

Hvem forhandler den lokale løn?

Din samlede løn består typisk af basisløn (grundløn), centralt aftalte tillæg og eventuelt lokalt aftalte tillæg.

De lokale løndele forhandles mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen på den enkelte arbejdsplads. 

Hvor der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, er det DSR's faglige konsulenter, der forhandler med ledelsen.

Hvornår kan forhandlingen ske?

Forhandling skal ske, når du bliver ansat  og undervejs i din ansættelse, når du får nye opgaver eller ansvarsområder. 

Forhandlingerne om tillæg undervejs i ansættelsen foregår ofte en gang årligt samlet for hele arbejdspladsen i forbindelsen med de årlige lokallønforhandlinger.

Lokalløn ved ny stilling

Når du tiltræder en ny stilling, er det vigtigt, at såvel opgaver som funktioner i stillingen er kendte, og at lønnen er aftalt, så den afspejler opgavernes karakter og dine kompetencer. For at sikre dette kan du kontakte tillidsrepræsentanten for området eller en konsulent i DSR.

Det er vigtigt, at du ikke siger din nuværende stilling op, før du har modtaget og accepteret et (skriftligt) tilbud om løn- og ansættelsesvilkår i det nye job.

Lokalløn ved nye opgaver og kompetencer

Sker der ændringer i dit job, der ligger ud over de opgaver, som forventeligt er indeholdt i din stilling, eller får du et større ansvarsområde eller nye kompetencer gennem uddannelse, skal din løn genforhandles. 

Lokalløn på baggrund af årlige forhandlinger på arbejdspladsen

Ifølge aftalen om lokal løndannelse på statens område skal der være forhandlinger mindst én gang om året, hvis en af parterne ønsker det.

Derfor foregå forhandlingerne om lokalt aftalte tillæg oftest samlet for hele arbejdspladsen på et fast tidspunkt hvert år.

Lønforhandlingerne kan også ske løbende gennem året, hvis parterne er enige om det.

Aftale om lokal løn i staten
Se reglerne for lokal løn i "Rammeaftalen om nye lønsystemer" for statsligt ansatte.