Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Statslige overenskomster og aftaler

Se de overenskomster og aftaler, som gælder dig, der er ansat som sygeplejerske i staten.

40845561
59403823

Foto:

Søren Svendsen

Find din overenskomst

Vilkår for løn, pension og arbejdstid er forskellige alt efter, om du arbejder på sygeplejerskeuddannelsen, en SOSU-skole, i forsvaret, i kriminalforsorgen eller en i anden statslig institution.

Se de overenskomster og aftaler, der gælder for dig, der er ansat som sygeplejerske i staten.

To sygeplejersker på arbejde.

Foto:

Søren Svendsen

Lokal løndannelse

Aftalen om lokal løndannelse supplerer overenskomsten ved at give mulighed for lønforhandlinger på arbejdspladserne. Det er din TR eller din kreds, der forhandler for dig.

Det kan være, du stiger et trin, får mere i pension eller får et kronetillæg til din løn. Der kan også aftales individuelle lønforbedringer, eller man kan lave en forhåndsaftale, som gælder flere sygeplejersker.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til den overenskomst og de aftaler, som gælder for dig, der er ansat i staten, er du altid velkommen til at spørge din TR eller kontakte din kreds.