Medlem af en anden fagforening?

Hvis du er medlem af en anden fagforening eller A-kasse, er der særlige forhold, du skal være opmærksom på.

Er du medlem af en anden fagforening eller A-kasse?

Ønsker du overflytning fra en anden fagforening eller a-kasse, når du melder dig ind i Dansk Sygeplejeråd eller Sygeplejestuderendes Landssammenslutning? Så er der en række ting, du skal være opmærksom på:

Du kan være medlem af flere fagforeninger

Du må være medlem af lige så mange fagforeninger, som du vil. Det, vi kan tilbyde dig, når du har et studierelevant job, er generel vejledning i forhold til lønkrav.
Nogle sygeplejestuderende vælger begge dele; de melder sig ind i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og beholder samtidig medlemskabet af deres oprindelige fagforening.
Hvis du ikke ønsker at forblive medlem af din nuværende fagforening, skal du selv sørge for at melde dig ud. Det sker ikke automatisk, og det er ikke noget vi kan hjælpe dig med.

 

Du kan kun være medlem af én a-kasse

Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er ikke en a-kasse og giver dig derfor ikke rettigheder i forhold til dagpenge. Nogle fagforeninger og a-kasser leverer en samlet løsning. Det har vi ikke mulighed for, men vi ved, at mange sygeplejersker og sygeplejestuderende melder sig ind i Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA). Kontakt DSA, hvis du ønsker at skifte a-kasse, så vil de sørge for din anciennitet flytter med dig.