Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Åbent brev til regeringen: Nej tak til turbouddannelse

Dansk Sygeplejeråd har sammen med 16 andre medlemsorganisationer sendt et åbent brev til regeringen. Budskabet er klart: Fremtidens velfærd kræver bedre og mere uddannelse - ikke mindre.

Publiceret: 

2. maj 2024

Senest opdateret: 

2. maj 2024

Af:

Maria Klit Eriksen

mat@dsr.dk
Annonce turbouddannelse

17 organisationer, der repræsenterer 350.000 medlemmer, er gået sammen om et åbent brev til regeringen, der i dag 2. maj er bragt i Politiken, Berlingske og Jyllands-Posten.

Anledningen er, at det forlyder, at regeringen i den kommende reform af professionsuddannelserne vil afkorte uddannelserne for at skaffe penge til reformen, hvilket de 17 organisationer på det kraftigste advarer imod.

Det starter med en stærk grunduddannelse

Foruden sygeplejersker repræsenterer organisationerne bl.a. jordemødre, socialrådgivere og pædagoger, og i brevet udtrykker de deres fælles bekymring for, at en forkortelse af deres uddannelser vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten af velfærden.

”Formålet med en kommende reform er at øge rekrutteringen og styrke kvaliteten. Hvis de rygter, vi hører, er rigtige, og regeringen ønsker at afkorte vores uddannelse, så vil det have den stik modsatte effekt. Jeg hører ingen unge sige, at de fravælger sygeplejerskeuddannelsen, fordi den er for lang. Tværtimod hører vi de næsten færdiguddannedes bekymring for, om de er godt nok rustet til jobbet som sygeplejerske,” siger Dansk Sygeplejeråds forkvinde, Dorthe Boe Danbjørg, og fortsætter: 

”Fremtiden vil ikke kræve mindre af den enkelte sygeplejerske. Tværtimod. Hvis uddannelsen skal fremtidssikres, skal den ikke afkortes, men derimod styrkes ved at skabe bedre sammenhæng mellem teori og praksis og sikre optimale læringsmiljøer i praktikken. Vi skal lette overgangen til arbejdslivet og lægge sporene for livslang læring. Alt det starter med en stærk grunduddannelse.”

Lyt til dem, der kender virkeligheden

I brevet kommer organisationerne derfor med en samlet opfordring til regeringen om at lytte til dem, der kender virkeligheden og ved, hvad der kræves både nu og i fremtiden: investeringer i bedre og mere uddannelse – ikke mindre.

”Vi håber, at regeringen inviterer os med ved bordet, så vi sammen kan finde de bedste løsninger på, hvordan kvaliteten øges og sammenhæng mellem teori og praktik styrkes, så vi også i fremtiden har en attraktiv sygeplejerskeuddannelse,” lyder det fra Dorthe Boe Danbjørg.  

 

 

Læs hele brevet her:

NEJ TAK TIL TURBOUDDANNELSE 

Fremtidens velfærd kræver bedre og mere uddannelse

Kære regering, Høj kvalitet i den borgernære velfærd afhænger af høj faglighed i vores professionsuddannelser. Faglighed gør forskellen, når vi skal skabe de bedste rammer for patienten, borgeren, barnet og et velfungerende samfund.

Derfor er det så vigtigt, at vi har nogle stærke professionsuddannelser med tyngde, dybde og længde. Hvor alle studerende uanset forudsætninger bliver mødt med høje ambitioner, dygtige undervisere, og tid til fordybelse, der forbereder dem til den komplekse hverdag, de skal arbejde i.

Vi har længe set frem til den nødvendige økonomiske saltvandsindsprøjtning og det indholdsmæssige løft af vores uddannelser, som regeringen har stillet os i udsigt. Et kvalitetsløft som både vi, der repræsenterer de fagprofessionelle, de studerende, og undervisere på professionshøjskolerne, er enige om, at der er brug for.

Vi er imidlertid bekymrede for, at regeringen også vil afkorte vores uddannelser for at skaffe penge til reformen. Det vil vi på det kraftigste advare mod. Kortere uddannelse vil være den helt forkerte vej at gå.

Vores 350.000 medlemmer løser nogle af de største og vigtigste opgaver i vores samfund. Deres arbejdsopgaver har aldrig været mere komplekse end i dag. Det skal afspejle sig i vores uddannelser, og der findes ingen smutveje til dygtige professionsbachelorer.

Derfor håber vi, kære regering, at I vil lytte til dem, der kender virkeligheden og ved, hvad der kræves både nu og i fremtiden:

Vi har brug for investeringer i bedre og mere uddannelse – ikke mindre. Det vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten i vores velfærd.

 

 Her er de 17 organisationer, der står bag brevet (i alfabetisk rækkefølge):

BUPL

Dansk Magisterforening

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

Danske Bioanalytikere

Danske Fysioterapeuter

Danske Psykomotoriske Terapeuter

De Jordemoderstuderendes Landssammenslutning

Ergoterapeutforeningen

Finansforbundet

Jordemoderforeningen
Konstruktørforeningen

Kost- og Ernæringsforbundet

Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Radiografrådet

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning