Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Dansk Sygeplejeråd efterlyser større fokus på faglighed og kvalitet

I Robusthedskommissionens rapport anbefales øget brug af ufaglærte til patient- og borgernære opgaver. ”Det er en bekymrende udvikling, som DSR ikke støtter. Det har DSR en mindretalsudtalelse om i rapporten”, siger næstforkvinde Dorthe Boe Danbjørg.

Publiceret: 

11. september 2023

Senest opdateret: 

23. februar 2024

Af:

Lotte Dahlmann

ldh@dsr.dk
En sygeplejerske på arbejde.

Foto:

Søren Svendsen

Mandag offentliggør Robusthedskommissionen resultatet af flere måneders arbejde, som blev sat i værk som reaktion på bl.a. den store mangel på sygeplejersker på især sygehusene af den daværende S-regering i 2022 i erkendelse af, at sundhedspersonalet er sundhedsvæsenets allervigtigste ressource.

”Der er ingen tvivl for os om, at det kræver både bedre løn og arbejdsvilkår at kunne tiltrække og holde på sygeplejersker og øvrigt personale, som vi har brug for nu og i fremtiden. Robusthedskommissionen har dog ikke skullet forholde sig til overenskomstforhold eller spørgsmål om løn. Det kommer først i trepartsforhandlingerne”, siger næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, som har siddet i kommissionen på vegne af FH.

Dansk Sygeplejeråd har taget del i arbejdet med robusthedskommissionen, fordi det også er vigtigt at se på flere forhold for at robustgøre sundhedsvæsenet. DSR mener, der særligt skal fokus på faglighed, inddragelse af medarbejdere og arbejdsmiljø, men Dorthe Boe Danbjørg konstaterer, at en af rapportens anbefalinger peger på øget brug af ufaglærte til patient- og borgernære opgaver. Det er baggrunden for, at rapporten indeholder en mindretalsudtalelse fra DSR, forklarer hun:

”Kommissionen skulle se på løsninger, der kan skabe et robust sundhedsvæsen – ikke lave en akut handleplan for at få enderne til at mødes her og nu. Vi mener ikke, at øget brug af ufaglærte er den rigtige vej at gå for at robustgøre sundhedsvæsnet.”

Dorthe Boe Danbjørg uddyber:

”Vi er meget bekymrede over, at kommissionen mener, at det er en udvikling, vi skal stræbe efter. DSR anbefaler, at medarbejdere, der varetager patient- og borgernære opgaver, i videst muligt omfang skal have en sundhedsfaglig uddannelse. En forudsætning for, at sundhedsvæsenet kan levere pleje og behandling af høj kvalitet og sikre patientsikkerheden, er at medarbejderne i sundhedsvæsnet har kompetencerne til at levere en helhedsorienteret sygepleje og behandling.”

 

Danskerne efterlyser flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet

I en netop udgivet befolkningsundersøgelse, som Megafon har udført for DSR, siger 62 procent af danskerne, at manglen på sygeplejersker er den største udfordring i sundhedsvæsenet, og 71 procent mener, at ansættelse af flere sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen vil medføre en mærkbar forbedring af borgernes sygepleje og behandling.

Befolkningsundersøgelse: Befolkningens holdning til udfordringer i det offentlige sundhedsvæsen

Samtidig udtrykker 67 pct. af danskerne bekymring for, om det offentlige sundhedsvæsen hurtigt kan tilbyde den rette sygepleje og behandling, hvis de eller deres nærmeste bliver syge.

”Vi deler danskernes bekymringer. Hvis vi kun ser på regneark og hvor man kan indføre besparelser eller sælge ud af fagligheden og reducere antallet af sygeplejersker, så frygter vi også, at det går endnu mere ud over kvaliteten i vores offentlige sundhedsvæsen, end vi allerede ser. Det er bare ikke vejen frem,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

 

Udviklingstendenser skal reguleres

Anbefalingerne i Robusthedskommissionens rapport kommer også omkring mange af de tendenser, som allerede er i gang på arbejdspladserne. Det gælder for eksempel anbefalingen om deling af vagter.

”Arbejdsgiverne er allerede i fuld gang med at finde nye måder at dele vagter på. Emnet fylder meget for mange af DSR’s medlemmer, og nogle oplever, at vagtdeling sker uden hensyn til faglighed og arbejdsmiljø. Derfor har DSR arbejdet for, at anbefalingen fra robusthedskommissionen slår fast, at vagtdeling skal være fagligt forsvarligt, at det skal gælde relevante stillinger og at man skal tage hensyn til faglighed, arbejdsmiljø, medarbejdernes helbred samt inddragelse af medarbejdere og de faglige organisationer” siger Dorthe Boe Danbjørg.

DSR udarbejdede sidste år 12 anbefalinger til, hvordan man kan løse manglen på sygeplejersker, som har indgået i Robusthedskommissionens arbejde.

Anbefalingerne indebærer blandt andet ordentlige løn- og arbejdsforhold, som er den væsentligste forudsætning for at løse sundhedsvæsenets krise. Derudover peger DSR på, at der skal være tid til god og faglig ledelse, frigivelse af tid til at yde sygepleje af høj kvalitet, at vi uddanner flere nye sygeplejersker og tager godt imod dem i sundhedsvæsenet, og at vi investerer i kompetenceudvikling som en klar strategi for at imødekomme fremtidens udfordringer med flere ældre og borgere med en eller flere kroniske sygdomme.

Læs mere om rapporten og anbefalingerne
Find alle anbefalinger, bilag og en pixiudgave af Robusthedskommissionens rapport på sundhedsministeriets hjemmeside