Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Danskerne: Mangel på sygeplejersker er den største udfordring

Manglen på sygeplejersker er den største udfordring i sundhedsvæsenet, mener et flertal af danskerne. De mener også, at der er råd til mere løn. Det viser en opinionsundersøgelse fra Megafon.

Publiceret: 

8. september 2023

Senest opdateret: 

8. september 2023

Af:

Mai Brandi Ludvigsen

mlu@dsr.dk
59574811

Foto:

Søren Svendsen

Krisen kradser i sundhedsvæsenet, og den primære årsag er manglen på sygeplejersker. Det er også vurderingen fra danskerne. I en ny måling fra Megafon, svarer 62 pct., at den største udfordring i sundhedsvæsenet er manglen på sygeplejersker.

Samtidig svarer 71 pct., at ansættelsen af flere sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen vil medføre en mærkbar forbedring af sygeplejen og behandlingen. 

”Et godt sundhedsvæsen er afgørende for de fleste danskere, og de ved godt, at kvaliteten står og falder med de rette medarbejdere. Derfor er det et stort problem, når der mangler så mange sygeplejersker, som der gør. Politikerne bør lytte til befolkningen, som tydeligt siger, at hospitaler og sundhed er deres politiske førsteprioritet,” siger Grete Christensen, formand i DSR.   

Hun henviser til målingen, der tydeligt viser, hvad der betyder noget for danskerne. Til spørgsmålet om, hvilket politikområde der er vigtigst at dække i denne valgperiode, peger flest danskere på hospitaler og sundhed. Befolkningens prioritering er meget klar, for der er lang afstand til nr. to, som er miljø og klima.

Bekymring blandt danskerne
Grete Christensen mener, at det er et stort problem, når 67 pct. af danskerne svarer, at de er bekymrede for, om det offentlige sundhedsvæsen kan tilbyde den rette sygepleje og behandling, hvis de selv eller deres nærmeste bliver syge.

”Sundhedsvæsenet er fundamentet for hele vores samfund, og tilliden til det offentlige sundhedsvæsen er afgørende for et system, der er baseret på let og lige adgang. Når ventelisterne bliver for lange, når travlheden blandt medarbejderne medfører fejl og utilsigtede hændelser, så stiger utrygheden, og de dårlige historier ruller. Det er på høje tid, at politikerne ændrer kurs,” siger hun.

Penge nok til mere løn
Det er ingen hemmelighed, at Dansk Sygeplejeråd længe har peget på løn, som en afgørende del af løsningen, hvis den onde spiral skal vendes, så der kommer flere sygeplejersker ind, end der lige nu forsvinder ud.

Det koster, men der er råd, mener et flertal af danskerne. 55 pct. svarer, at de er enige i, at der i den nuværende økonomiske situation er råd til at øge de offentligt ansatte sygeplejerskers løn. 17 pct. er uenige, mens 28 pct. enten er neutrale eller svarer ved ikke.

Undersøgelsen er gennemført af Megafon for DSR i perioden 1.-4. september.

Læs mere om tallene her