Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

DSR arbejder for at få forhandlingsretten over studerende i lønnet praktik

Kongressen har vedtaget, at Dansk Sygeplejeråd skal arbejde for at få forhandlingsretten over sygeplejestuderende, der ansættes i lønnet praktik.

Publiceret: 

15. maj 2024

Senest opdateret: 

15. maj 2024

Af:

Maria Klit Eriksen

mat@dsr.dk

 

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning har stillet kongresforslag om, at Dansk Sygeplejeråd skal arbejde for at få forhandlingsretten over sygeplejestuderende, der ansættes i praktik under uddannelsen. Det har kongressen nu vedtaget.

 

Baggrunden for kongresforslaget er, at sygeplejestuderende med efterårets trepartsaftale overgik til lønnet praktik i den sidste del af uddannelsen. 

 

Trine Løvenskjold Nielsen, forperson for SLS, påpegede i sin motivation af forslaget, at det ikke fremgår af aftaleteksten, at Dansk Sygeplejeråd automatisk får forhandlingsretten. 

 

”Dansk Sygeplejeråd skal kæmpe for de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for studerende, som arbejder i praktik. For de samme vilkår, som man ønsker for de færdiguddannede sygeplejersker. Først skridt i den retning er forhandlingsretten,” sagde hun. 

 

Stor opbakning fra kongressen

Det står i aftaleteksten til trepartsaftalen, at rammerne for de studerendes lønnede praktik skal aftales ifm. den kommende reform af professionsuddannelserne, herunder sygeplejerskeuddannelsen. Det forventes, at reformudspillet kommer i sommeren 2024. 

 

Af hovedbestyrelsens bemærkninger til SLS’s kongresforslag fremgår det, at:

 

”Sideløbende med reformarbejde vil DSR arbejde for at få forhandlingsretten for de sygeplejestuderende i praktik, og at der aftales de bedst mulige vilkår for de studerende under den sidste praktikperiode. I de drøftelser indgår f.eks. løn der matcher erfaring, ansvar og kompetencer, pension, ferie, regler for løn under sygdom/barsel og arbejdstidsregler.”

 

I den efterfølgende kongres-debat om forslaget var der både blandt de kongresdelegerede og den politiske ledelse stor opbakning til forslaget.

 

”Vi bakker op om det her forslag, og selvfølgelig kæmper vi for at få forhandlingsretten. Det er noget, vi i DSR er meget opmærksomme på” sagde Kristina Robins, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd.