Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

DSR efter læk: Sygeplejerskeuddannelsen må ikke forkortes

Regeringen vil forkorte alle professionsbacheloruddannelser med et halvt år, lyder det i et lækket dokument fra regeringens forhandlinger om en ny uddannelsesreform, som mediet A4 har fået indsigt. Der er dog også overvejelser om undtagelser af bl.a. sygeplejerskeuddannelsen.

Publiceret: 

6. maj 2024

Senest opdateret: 

8. maj 2024

Af:

Stine Hesse Nørregaard

sth@dsr.dk
Dorthe

Der har i flere måneder verseret rygter om, at regeringen planlægger at afkorte professionsbacheloruddannelserne. Et lækket dokument, som mediet A4 Uddannelse har fået indsigt i, viser regeringens planer for en kommende reform. Her fremgår det, at regeringen overvejer at forkorte alle professionsbacheloruddannelser med op til et halvt år. A4 skriver, at regeringen dog også overvejer at undtage en eller flere uddannelser fra at blive afkortet, bl.a. sygeplejerskeuddannelsen. Det skyldes en bekymring for, ”at Dansk Sygeplejeråd vil være kritisk over for en forkortelse”. Og det er helt rigtigt.

Dansk Sygeplejeråd siger nej til afkortning af uddannelsen. Sygeplejestuderende har allerede i dag en høj studieintensitet og oplever både stoftrængsel og høje faglige krav. En konsekvens af en afkortning af sygeplejerskeuddannelsen vil være, at der fjernes indhold i uddannelsen, som de studerende ikke længere skal undervises i, eller at undervisningen bliver på et lavere fagligt niveau. Det harmonerer meget dårligt med den øgede kompleksitet, der er i sundhedsvæsenet, bl.a. med multisygdom og teknologisk udvikling.Det kommer til at gå ud over patienterne.

”Hvis vi i fremtiden skal have et stærkt velfærdssamfund og sundhedsvæsen, er det en forudsætning, at sygeplejersker har de rette og nødvendige kompetencer, og det starter med en stærk sygeplejerskeuddannelse med et højt fagligt niveau,” siger Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.

Ja til bedre kvalitet 

Dansk Sygeplejeråd siger ja til øget kvalitet i uddannelsen og nytænkning af praktikken. Ja til bedre sammenhæng mellem teori og praktik og bedre overgang til arbejdslivet som nyuddannet sygeplejerske.

Trine Løvenskjold Nielsen, forperson i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), udtaler:

”I SLS mener vi ikke, det vil gavne fremtidens sygeplejersker med regeringens spareplaner. I stedet har vi i årevis råbt på investeringer. Vi skal hæve kvaliteten i praktikkerne ved bl.a. at sikre mere fleksibilitet for de studerende i tilrettelæggelsen af praktikkerne, og så skal der være hyppigere kvalitetssikring af alle praktiksteder.”

Ifølge A4 omfatter regeringens planer for den kommende reform også tiden efter grunduddannelsen. Det betyder ifølge A4, at alle skal have mulighed for at vende tilbage til skolebænken og videreuddanne sig. Derfor skal der etableres nye praksisrettede uddannelser i form af professionsmasteruddannelser, der skal være et direkte alternativ til kandidatuddannelser på universiteterne.

Sygeplejersker har en mangeårig tradition for at tage specialuddannelser, diplomuddannelser, masteruddannelser og kandidatuddannelser. Op mod 400 sygeplejersker har en ph.d., og der er mere end 40 professorer i sygepleje.

”Vi skal værne om det, der fungerer”

”En professortitel står ikke i vejen for, at man som sygeplejerske arbejder kliniknært. Allerede i dag arbejder sygeplejersker, der har en kandidatuddannelse eller en ph.d. i klinikken. De yder sygepleje til patienter og borgere, de uddanner kommende sygeplejersker, de udvikler praksis og forsker i sygeplejen til gavn forpatienterne. Derfor skal vi værne om det, der fungerer,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Dansk Sygeplejeråd siger ja til flere efter- og videreuddannelsesmuligheder til sygeplejersker og retten til at kunne videreuddanne sig senere i arbejdslivet, men nej til, at man i forsøget på at styrkeprofessionshøjskolernes efteruddannelsesaktivitet forringer de stærke sundhedsfaglige uddannelsesmiljøer på universiteterne, som findes i dag. 

”Vi er i Dansk Sygeplejeråd klar til at gå ind i arbejdet med at styrke sygeplejerskeuddannelsen, så snart vi bliver inviteret,” understreger Dorthe Boe Danbjørg.