Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Ny rapport: Sådan lykkes sygehuse med at holde på sygeplejersker

En ny rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed viser, hvad der skal til for at fastholde sygeplejersker på sygehusene. Resultaterne er genkendelige for Dansk Sygeplejeråd, men det er godt at se sort på hvidt. ”Nu skal den viden ud at leve i praksis,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Publiceret: 

6. juni 2024

Senest opdateret: 

6. juni 2024

Af:

Maria Klit Eriksen

mat@dsr.dk

At arbejdspresset har et niveau, der gør det muligt at udføre god sygepleje og skabe det gode patientforløb. At have indflydelse på egen arbejdstid og muligheden for kompetenceudvikling. Et fokus på gode overgange i arbejdslivet og en nærværende ledelse, der anerkender og støtter medarbejderne.

Det er bl.a. det, der virker på de sygehuse, der har succes med at fastholde sygeplejersker, viser en ny rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed, som udkom i dag.

Inspiration fra gode eksempler

Rapporten er en opfølgning på en kvantitativ rapport fra 2023, der undersøgte i hvor høj grad sygehuse og regioner evnede at fastholde sygeplejersker i en tid med stigende mangel.

Rapporten fra 2023 viste, at afgangsprocenten blandt sygeplejersker i sygehusvæsenet i 2022 var 13,3 pct., svarende til, at 4.600 ud af knap 35.000 ansatte forlod deres stilling som sygeplejerske mellem november 2021 og november 2022.

Den ny opfølgningsrapport er baseret på kvalitative interviews med chefer og medarbejderrepræsentanter på fem af de sygehuse, der i undersøgelsen fra 2023 viste sig bedst i stand til at fastholde deres medarbejdere.

Det gælder Aalborg Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland samt Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Knappe ressourcer presser fastholdelsen

Blandt de elementer, der i rapporten fremhæves som særligt afgørende for fastholdelse, er ledelsesspændet. Et for stort ledelsesspænd påvirker ledernes nærvær, sparring og understøttelse af sygeplejerskerne negativt, fremgår det.

Et andet væsentligt element er mangel på kompetenceudvikling. Rapporten finder bl.a., at der blandt sygeplejerskerne er stor efterspørgsel på at komme på uddannelse, men at det af hensyn til økonomi, drift og mangel på sygeplejersker i perioder ikke er muligt.

Mange sygeplejersker oplever også at løbe for stærkt, hvilket udfordrer deres motivation, der er forbundet med at kunne yde god sygepleje og professionel omsorg for patienterne.

Disse elementer, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, bør være vigtig læring.

”Rapporten viser ikke overraskende, at mangel på kolleger, travlhed på afdelingerne og knappe ressourcer vanskeliggør fastholdelse af sygeplejersker. Rammerne for fagligt forsvarlig sygepleje, mulighed for efteruddannelse og god ledelse skal være til stede, hvis færre sygeplejersker skal søge væk fra sygehusene,” siger hun.

Viden skal ud at leve i praksis

Den ny rapport er i det hele taget både god og relevant, men indeholder ikke mange overraskelser, siger Dorthe Boe Danbjørg. Den påpeger forhold, som Dansk Sygeplejeråd både kan genkende og gentagne gange har været med til at fremhæve:

”Rapporten peger på mange ting, vi godt vidste i forvejen. Det er rigtig, rigtig godt, at den viden nu står skrevet sort på hvidt, men hvis det skal flytte noget ude i virkeligheden, så skal den også omsættes til praksis,” siger hun.

For arbejdet med fastholdelse af sygeplejersker er kompleks og kræver, at der tages fat i flere af de faktorer, som er fremhævet i rapporten.

Dorthe Boe Danbjørg opfordrer derfor sygehusledelserne og Danske Regioner til at lade sig inspirere af og arbejde systematisk med rapportens elementer:

”Vi glæder os til at arbejde videre med rapportens resultater sammen med arbejdsgiverne, så vi sammen kan finde gode løsninger med inspiration fra de mange cases, hvor det er lykkedes at flytte noget.”

 

Læs hele rapporten her:

'Sygehusenes arbejde med fastholdelse af
sygeplejersker. En kvalitativ afdækning blandt chefer og medarbejderrepræsentanter'