Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Ny specialuddannelse i akutsygepleje

En ny uddannelse i akutsygepleje ser dagens lys i 2025 og henvender sig primært til sygeplejersker, ansat på sygehusenes akutmodtagelser. Titlen ”specialsygeplejerske i akutsygepleje” vil være en beskyttet titel.

Publiceret: 

18. april 2024

Senest opdateret: 

19. april 2024

Af:

Trine Baadsgaard

ldh@dsr.dk
Akutsygepleje

Foto:

Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Dansk Sygeplejeråd har sammen med akutsygeplejerskerne og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA) længe efterlyst en specialuddannelse på akutområdet. Og dette er nu lykkedes.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi nu får dækket dette helt klare behov. En specialuddannelse i akutsygepleje vil løfte og ensarte kvaliteten på et stadig mere komplekst område, hvor sygeplejerskerne spiller en helt central rolle. Samtidig ved vi, at det giver stor faglig mening og gør det mere attraktivt for sygeplejerskerne at arbejde på akutområdet,” siger Dansk Sygeplejeråds forkvinde Dorthe Boe Danbjørg.

Også Annette Jakobsen, Formand for Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA) hilser uddannelsen velkommen.
”Vi har ventet i rigtig mange år på denne uddannelse og det har været hele ventetiden værd. Jeg er meget glad og stolt. Den nye uddannelse betyder, at vi som akutsygeplejersker bliver anerkendt som et selvstændigt speciale.”

Det er indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, der har godkendt, at der bliver etableret en specialuddannelse for sygeplejersker i akutsygepleje:

”Det stiller store krav til sundhedspersonalet at være på en akutmodtagelse eller en akutafdeling, for det er her, at mange patienter kommer ind med akutte skader og komplekse sygdomssymptomer. Derfor er det vigtigt, at sygeplejerskerne har de rette faglige kompetencer, og vi etablerer nu en ny national uddannelse i akutsygepleje. Og en sidegevinst ved den nye specialuddannelse kan være, at den gør det mere attraktivt for sygeplejersker at arbejde på sygehusenes akutmodtagelser eller akutafdelinger,” siger ministeren.

Specialuddannelsen i akutsygepleje bliver den 8. specialuddannelse i sygepleje. Den nye uddannelse skal være med til at sikre, at sygeplejersker, der arbejder på blandt andet sygehusenes akutafdelinger, får styrket deres faglige kompetencer.

Etableringen af en ny specialuddannelse i akutsygepleje skal, sammen med det lægelige speciale i akutmedicin og den organisatoriske ændring med fælles somatiske akutmodtagelser på akuthospitalerne, sikre, at akutområdet er opdateret og passer til de behov som patienter og pårørende har, når de har behov for akut behandling i sundhedsvæsnet. 

Målgruppen for specialuddannelsen er sygeplejersker med kliniske funktioner ansat på akutafdelinger, hvor størstedelen af den kliniske uddannelse også kommer til at finde sted. Teoriundervisningen vil kunne finde sted på regionernes uddannelsescenter, en professionshøjskole eller en anden uddannelsesudbyder efter aftale med regionen. Regionerne forventer at de første sygeplejersker vil kunne starte på specialuddannelsen i foråret 2025.

Den nye specialuddannelse i akutsygepleje bliver lige som de øvrige specialuddannelser også omfattet af den titelbeskyttelse, der trådte i kraft ved årsskiftet.