Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Samlet aftale med kommunerne på plads

Forhandlingerne med Kommunernes Landsforening om de organisationsspecifikke lønmidler i OK24 er resulteret i, at sygeplejersker i kommunerne kan se frem til bedre pensionsdækning, højere startløn til nyuddannede og mere til erfarne sygeplejersker.

Publiceret: 

29. februar 2024

Senest opdateret: 

29. februar 2024

Af:

Lotte Dahlmann

ldh@dsr.dk
En sygeplejerske på arbejde i hjemmeplejen.

Foto:

Søren Svendsen

Med OK24-aftalen med Kommunernes Landsforening om de organisationsspecifikke lønmidler har DSR prioriteret lønløft til erfarne sygeplejersker og højere startløn til nyuddannede. Desuden er der afsat midler til at hæve pensionen for alle kommunale sygeplejersker.

Forkvinde i DSR og formand for Sundhedskartellet, Dorthe Boe Danbjørg siger om de organisationsspecifikke forhandlinger med Kommunernes Landsforening:

”Vi har prioriteret at lægge noget på startlønnen til nyuddannede og sikret et lønløft til erfarne sygeplejersker med mindst ti års erfaring. Vi har længe ønsket at kunne øge grundlønnen, men samtidig også anerkende de erfarne. Desuden har vi med aftalen sikret, at man nu får 15 procent i pension. Vi skal op på 16 pct. for at have en tilstrækkelig pension, men dette bringer os et stykke af vejen. Udover de konkrete forbedringer, kommer der jo også de generelle lønstigninger. Det betyder at lønnen pr. 1.april 2024 reguleres med 4 pct.”

 

OK24 – det samlede resultat

Med det samlede resultat af de generelle og organisationsspecifikke forhandlinger med kommunerne betyder det, at fra 1.1. 2026 får:

En nyuddannet sygeplejerske med 0-3 års erfaring mindst 3600 kr. ekstra om måneden inkl. Pension og særlig feriegodtgørelse. 

En sygeplejerske med 4-10 års anciennitet får mindst 2800 kr. ekstra om måneden inkl. Pension og særlig feriegodtgørelse.

En sygeplejerske med 10 års anciennitet får mindst 3650kr. ekstra om måneden inkl. Pension og særlig feriegodtgørelse.

Desuden får en specialuddannet sygeplejerske eller sundhedsplejerske med 10 års erfaring får mindst 3800 kr. ekstra om måneden inkl. Pension og feriegodtgørelse.

De beregnede beløb er baseret på den overenskomstaftalte løn. Eventuelle lokale tillæg skal lægges oven i og reguleres også med de generelle lønstigninger.

 

Trepartsmidler hæver særydelser for skæve vagter

Det er ingen hemmelighed, at Dansk Sygeplejeråd er skuffet over, at kommunale sygeplejersker ikke er omfattet af trepartsaftalen med regeringen, siger Dorthe Boe Danbjørg:

”Jeg synes det er rigtig svært, at sygeplejersker i kommunerne ikke fik del i trepartsmidlerne. Det er vigtigt at huske, at regeringen pegede på ganske få grupper, og for vores vedkommende var det kun sygeplejersker ansat i regionerne, der var med. Men det gør det ikke mindre svært.”

I trepartsforhandlinger fik de kommunale sygeplejersker dog del i de midler som er målrettet bedre honorering for vagter på skæve tidspunkter. Ved forhandlingerne med KL er aftalt hvordan midlerne skal udmøntes, forklarer Dorthe Boe Danbjørg:

”Tager man vagter på skæve tidspunkter, vil sygeplejerskerne mærke, at vi har fået forhøjet særydelser for aften, nat og lørdage. Jeg er også tilfreds med, at det er lykkes at fremrykke tidspunktet for, hvornår særydelserne starter lørdag morgen.”

Midlerne fra treparten betyder, at særydelser er fuldt indfaset fra 1.1.2026. Helt konkret forhøjes de med 6 procentpoint for aftenvagter, 5 procentpoint for nattevagter og 2 procentpoint for lørdage. Dertil kommer, at pension på særydelserne stiger med 3,15 pct.

Desuden fremrykkes tidspunktet for hvornår man får tillæg for lørdage, så særydelsen betales fra kl. 06 lørdag morgen i stedet som kl. 08 som er det gældende.

”Vi mener, vi er landet et godt sted indenfor rammerne af OK24. Jeg ser frem til, at vi i den kommende tid får lejlighed til at folde det samlede forlig med kommunerne ud overfor medlemmerne”, siger Dorthe Boe Danbjørg.