Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Sygeplejerske – for livet

Dorthe Boe Danbjørg præsenterede på den ordinære kongres Dansk Sygeplejeråds nye professionsstrategi, der sætter en ambitiøs retning for sygeplejeprofessionens udvikling de kommende år.

Publiceret: 

14. maj 2024

Senest opdateret: 

15. maj 2024

Af:

Maria Klit Eriksen

mat@dsr.dk
Kongres DSR 2024

Tiden er til sygepleje. Sygeplejersker for et sundere samfund. En stærk sygeplejefaglig stemme. Uddannelse som fundament.

Disse fire spor udgør Dansk Sygeplejeråds nye professionsstrategi, som blev præsenteret af Dorthe Boe Danbjørg på kongressen tirsdag.

Professionsstrategien har fået titlen ’Sygplejeske – for livet’, og Dansk Sygeplejeråd vil bruge professionsstrategien aktivt i det nationale og lokale arbejde for sygeplejeprofessionens udvikling. Den skal danne grundlag for den nødvendige dialog blandt sygeplejersker og sundhedsvæsenets mange aktører og beslutningstagere.

Blandt de kongresdelegerede var der bred opbakning og begejstring for professionsstrategien, og især den kommunale indsats blev fremhævet som kærkommen og positiv.

”Jeg blev utrolig glad for at læse, at der er et meget fint kommunalt aftryk i det her. Jeg arbejder meget med kommunal sygepleje og faste teams, og det kan jeg tage med mig hjem. Så mange tak for det,” lød det blandt andet fra Lene Odgaard Andersen fra Kreds Nordjylland.

Holdningspapir om uddannelse vedtaget

I samme ombæring blev kongresforslaget om et nyt holdningspapir om uddannelse med titlen ”Uddannelse som fundament for et stærkt sundhedsvæsen” fremsat af hovedbestyrelsen og senere vedtaget. Forslaget blev motiveret af Anja Laursen, medlem af hovedbestyrelsen og kredsformand i Kreds Midtjylland.

”Det er uddannelse, der binder os sammen. Det er det, som er fundamentet for sygeplejen og som startede skabelsen af DSR for 125 år siden. Fremtidsforskere mener, at unge mennesker vil skifte karriereveje flere gange i løbet af et arbejdsliv. Det gør det endnu mere vigtigt, at vi har stærke og solide kompetencer som sygeplejersker,” sagde hun.

Holdningspapiret er baseret på fire grundholdninger:

  • At sygeplejerskeuddannelsen skal være et attraktivt uddannelsesvalg med højt fagligt niveau til gavn for borgere, patienter og hele sundhedsvæsenet.
  • At alle sygeplejersker skal have mulighed for nødvendig kompetenceudvikling og efteruddannelse for at sikre en høj, sygeplejefaglig kvalitet.
  • At flere sygeplejersker skal gennem specialuddannelser og videreuddannelser skal styrke, udvikle og forske i sygeplejefaget.
  • At tydelige karriereveje for sygeplejersker styrker sundhedsvæsenet.

 

Læs professionsstrategien her:

https://dsr.dk/media/imcdbga1/24-18_professionsstrategi.pdf

Læs holdningspapiret til uddannelse her:

https://dsr.dk/media/ywshgsu0/102-bilag-1-dansk-sygeplejeraads-holdningspapir-om-uddannelse.pdf