Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Sygeplejersker stemmer ja til OK24

Med stort flertal har sygeplejerskerne sagt ja til resultatet af OK24. "Engagementet har været højt, og det afspejler sig i en høj stemmeprocent”, siger DSR’s forkvinde Dorthe Boe Danbjørg.

Publiceret: 

15. april 2024

Senest opdateret: 

15. april 2024

Af:

Lotte Dahlmann

ldh@dsr.dk
sy12-2022_nfp_dorthe-boe-danbjoerg

Sygeplejerskerne har med overbevisende ja tilkendegivet deres opbakning til resultatet af de seneste måneders forhandlinger om lønnen til offentligt ansatte de næste to år. Samtidig vidner en usædvanlig høj stemmeprocent om et stort engagement blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer.

I alt har 60,49 procent af DSR’s stemmeberettigede medlemmer indenfor kommunerne og regionerne afgivet deres stemme, og det er højt, set over en årrække. Hele 92,98 procent har stemt ja til resultatet, mens nej-stemmerne tæller 7,02 pct. På statens område har 92,58 pct. stemt ja.

”Jeg er utroligt glad for at så mange har brugt deres stemme, og for at der er stor opbakning til de resultater, vi har opnået for medlemmerne. Det er samtidig glædeligt, at de stemmeberettigede medlemmer på tværs af organisationerne samlet set har vurderet aftalerne positivt, og vi kan nu komme videre med at få aftalerne ud at virke”, siger Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde i Dansk Sygeplejeråd.

Hun peger på, at opbakningen skyldes resultaterne:

”Forhandlingerne har været svære, men samlet set har vi opnået gode resultater for alle, der giver en forventet reallønfremgang og sikrer udviklingen af lønnen. Afstemningsresultatet viser, at medlemmerne er enige i den vurdering”, siger forkvinden.

Som noget særligt ved denne overenskomst var trepartsmidlerne, som arbejdsmarkedets parter i efteråret blev enige om at afsætte til særligt udvalgte faggrupper på det offentlige område. Arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer skulle herefter forhandle en udmøntning af trepartsmidlerne under OK24, og de ekstra midler betyder, at især hospitalsansatte sygeplejersker har udsigt til mærkbare lønstigninger sammen med medarbejderne i øvrige få, udvalgte faggrupper

Dorthe Boe Danbjørg siger:

”Vi var ikke kommet hertil uden sygeplejerskernes og andre kvindedominerede faggruppers utrættelige kamp for højere løn. Dansk Sygeplejeråd fortsætter kampen for at forbedre sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Det er nødvendigt for at sikre attraktive arbejdspladser i det offentlige sundhedsvæsen, så er helt centrale for at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet.”