Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Bliv politiker i DSR

Har du interesse for politik? Vil du være med til at engagere medlemmerne af DSR, så I sammen skaber forandringer for sygeplejerskerne? Vil du udvikle dig både personligt, fagligt og organisatorisk? Så kan du stille op til bestyrelsen i din lokale DSR-kreds.

Der er valg til de lokale kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse i Dansk Sygeplejeråd i efteråret 2025. Information om opstilling mm. vil fremgå på DSR’s hjemmeside forud for valget. 

Hvad er et kredsbestyrelsesmedlem?

Et kredsbestyrelsesmedlem er valgt af medlemmerne til at varetage deres interesser i én af DSR's fem kredsbestyrelser og repræsentere dem i DSR's øverste politiske myndighed - kongressen.

Et kredsbestyrelsesmedlem arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål og for at skabe sammenhæng mellem medlemmernes forventninger, og det arbejde som DSR laver i forhold til sygeplejerskernes ansættelsesforhold, faget og den sundhedspolitiske dagsorden.

Kredsbestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 4-årig periode og sker ved direkte valg blandt medlemmerne. Der er valg til kredsbestyrelserne i oktober/november måned i valgåret. Du skal blot være aktivt medlem af DSR og lave en opstilling senest 30. september i valgåret.

Love og vedtægter i Dansk Sygeplejeråd

Hvilke kompetencer får du som kredsbestyrelsesmedlem?

Som kredsbestyrelsesmedlem har du mulighed for at udvikle dig personligt, fagligt og fagorganisatorisk. Rollen giver dig både formel og uformel kompetenceudvikling – en udvikling, som du tager med dig i din videre karriere.

De kompetencer du får er bl.a. at:

  • Blive god til at samarbejde, etablere og indgå i formelle og uformelle fora og netværk
  • Afdække fælles og modsatrettede interesser og være med til at skabe løsninger og opnå indflydelse
  • Arbejde strategisk med både konkrete og principielle temaer - herunder Dansk Sygeplejeråds udfordringer, økonomi, politikker og retningslinjer
  • Blive stærk til at kommunikere, formidle og argumentere
  • Formulere politik samt påvirke regions- og kommunalpolitikere

Dansk Sygeplejeråd tilbyder kompetenceudvikling for kredsbestyrelsesmedlemmer i form af uddannelse, kurser, seminarer, temadage mm.