Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

DSR's historie

Dansk Sygeplejeråds historie går helt tilbage til 1899. Læs om organisationens oprindelse.

Dansk Sygeplejeråds formand, Margrethe Koch, overrækker emblem og sygeplejerskeløfte til nyuddannede sygeplejersker 1933

Foto:

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

DSR grundlægges

I 1899 blev Dansk Sygeplejeråd (DSR) oprettet som en standsforening af en gruppe københavnske sygeplejersker med Charlotte Norrie i spidsen.

Siden har DSR haft i alt 12 forkvinder og gjort sig politisk bemærket, når det kommer til sygeplejerskers faglige interesser samt løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Begyndelsen

Charlotte Norrie var ikke selv sygeplejerske, da hun stiftede den faglige organisation DSR i 1899, men havde modtaget en kort oplæring i sygepleje. Hun var aktiv i kvindesagen og så en mulighed for, at sygeplejersker i Danmark kunne organisere sig på samme måde som i det engelske British Nurses’ Association.

Allerede få måneder efter stiftelsen af DSR frasagde Charlotte Norrie sig formandsposten, som gik til Henny Tscherning. Samtidig blev der lagt afstand til både kvindesagen, fagbevægelsen og International Council of Nurses, der var dannet et halvt år før DSR.

Fra standsforening til fagforening

DSR betegnede sig som en standsforening, der ikke var forbundet med fagbevægelsen, selvom DSR forhandlede om løn og arbejdsvilkår for den samlede gruppe af sygeplejersker og for enkeltmedlemmer. Forhandlingerne fandt sted uden et egentligt forhandlingsretsligt grundlag.

Flere strukturelle omlægninger og interne konflikter førte til en større og mere samlet organisation med Kirsten Stallknecht som formand i perioden 1968-1996.

Under Kirsten Stallknecht blev DSR først for alvor en fagforening i 1971, da DSR for første gang indgik i en hovedaftale mellem LO (Landsorganisationen) og DA (Dansk Arbejdsgiverforening). Desuden blev DSR samtidig rent juridisk omfattet af det fagretslige system under Arbejdsretten.​

Partipolitisk uafhængig fagforening

Dansk Sygeplejeråd har lige siden været en partipolitisk uafhængig fagforening, der arbejder med løn- og ansættelsesforhold og organisatoriske interesser for sygeplejersker.