Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Hvilken kreds i DSR hører jeg til?

Adressen på dit arbejdssted afgør, hvilken af DSR's 5 kredse, du hører til. Hvis du ikke er i arbejde, gælder din bopæls-adresse.

Find din lokale kreds i DSR

Adressen på det arbejdssted, hvor du møder ind, afgør, hvilken af DSR's 5 lokale kredse, du som medlem hører til.

Dette gælder uanset, om du er ansat i en kommune, region, staten eller det private.

Ikke i arbejde

Hvis du ikke er i arbejde, bestemmer din bopæls-adresse, hvilken kreds du hører til.

Privatansat på individuel kontrakt

Hvis du er ansat på individuel kontrakt i det private og bor i en kommune, der hører til en anden kreds end der, hvor du arbejder, kan du selv vælge, hvilken af de 2 kredse, du vil høre til.

Individuel vurdering af tilhørsforhold

Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt for DSR at lave en individuel vurdering af tilhørsforhold, og hvor kredsene derfor laver indbyrdes aftale om, hvem der hjælper dig med hvad i forhold til dit medlemskab.

Det kan være i situationer som disse:

  • Du arbejder langt væk fra din bopæl, men vil gerne kunne deltage i kredsarrangementer tæt på din bopæl.
  • Du er pensioneret og ønsker at beholde dit tilhørsforhold til den kreds, din tidligere arbejdsplads ligger i.

Det vil som udgangspunkt altid være den kreds, der har direkte kontakt til din arbejdsplads, som skal hjælpe dig i forhold til løn-, og ansættelsesforhold. Men kredsene kan lave indbyrdes aftaler, så fx ønsker om at deltage i lokale arrangementer kan tilgodeses, selvom du er tilknyttet en anden kreds.

Sygeplejestuderende

Som sygeplejestuderende hører du til den kreds, hvor din professionshøjskole ligger.

Find oversigten over kredse længere nede på siden.

Jeg er i tvivl: Hvilken kreds hører jeg til?

Hvis du er i tvivl om, hvilken kreds du hører til, kan du kontakte DSR Medlemskab på telefon 33 15 15 55 #2 eller e-mail medlemskab@dsr.dk.

Hvis du ønsker at høre til en anden kreds, skal du tage kontakt til din nuværende kreds og høre om mulighederne.

Find din kreds

Emblemer

Organisationsdiagram

Få overblik over Dansk Sygeplejeråds politiske struktur.

DSR's emblem tæt på.

Foto:

Lizette Kabré

Politisk ledelse i kredsene

Se de politiske poster i DSR's 5 lokale kredse og antal opstillingskredse ved valg i DSR.

En sygeplejerske taler i telefon ved et skrivebord.

Foto:

Søren Svendsen

Kontakt Dansk Sygeplejeråd

Ring, mail eller chat med os, når du har brug for gode råd, vejledning eller har spørgsmål til dit medlemskab.