Kredsenes opbygning

Se de politiske poster i DSR's 5 lokale kredse og antal opstillingskredse ved valg i DSR.

Politisk ledelse i DSR's kredse

DSR har 5 lokale kredse, og hver kreds har en politisk valgt kredsforperson, kredsnæstforpersoner og kredsbestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 4 år ad gangen.

Kredsene er inddelt i følgende antal opstillingskredse:

Kreds Hovedstaden: 4

Kreds Sjælland: 3

Kreds Syddanmark: 4

Kreds Midtjylland: 4

Kreds Nordjylland: 2
     

Valg af kredsnæstforpersoner

Der vælges 1 kredsnæstforperson i hver opstillingskreds. I den medlemsmæssigt største opstillingskreds i Kreds Hovedstaden vælges der dog to kredsnæstforpersoner, så Kreds Hovedstaden i alt har 5 kredsnæstforpersoner.

 

Kredsbestyrelsens opgaver

Kredsbestyrelsen arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål.

Kredsbestyrelsen har politisk ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre sammenhæng mellem medlemmernes interesser og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier og indsatser. Kredsbestyrelsens opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.

Kredsbestyrelsen skal indgå i gensidig forpligtende involvering og inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte.

Find din kreds