Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kredsenes opbygning

Se de politiske poster i DSR's 5 lokale kredse og antal opstillingskredse ved valg i DSR.

Politisk ledelse i DSR's kredse

DSR har 5 lokale kredse, og hver kreds har en politisk valgt kredsforperson, kredsnæstforpersoner og kredsbestyrelsesmedlemmer. De vælges alle for 4 år ad gangen.

Opstillingskredse

Kredsene er inddelt i følgende antal opstillingskredse:

  • Kreds Hovedstaden: 4
  • Kreds Sjælland: 3
  • Kreds Syddanmark: 4
  • Kreds Midtjylland: 4
  • Kreds Nordjylland: 2

Valg af kredsnæstforpersoner

Der vælges 1 kredsnæstforperson i hver opstillingskreds. I den medlemsmæssigt største opstillingskreds i Kreds Hovedstaden vælges der dog 2 kredsnæstforpersoner, så Kreds Hovedstaden i alt har 5 kredsnæstforpersoner.

Kredsbestyrelsens opgaver

Kredsbestyrelsen arbejder lokalt for at realisere Dansk Sygeplejeråds formål, som er beskrevet i vores love §2.

Kredsbestyrelsen har politisk ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre sammenhæng mellem dine interesser som medlem og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier og indsatser.

Kredsbestyrelsens opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.

Kredsbestyrelsen skal indgå i gensidig forpligtende involvering og inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte.

DSR's emblem tæt på.

Foto:

Lizette Kabré

Find din kreds

Se, hvilken kreds i DSR du hører til. Din kreds kender til de lokale forhold og hjælper tæt på dig.