Kredsenes opbygning

Læs om valgkredse og se oversigten over de politisk valgte i kredsen.

Kredsene har en kredsformand, kredsnæstformænd og kredsbestyrelsesmedlemmer, der vælges for fire år ad gangen.

Kredsene er inddelt i følgende antal opstillingskredse:

Kreds Hovedstaden: 4

Kreds Sjælland: 3

Kreds Syddanmark: 4

Kreds Midtjylland: 4

Kreds Nordjylland: 2
     

Kredsnæstformændene

Der vælges en kredsnæstformand inden for hver opstillingskreds. I den medlemsmæssigt største opstillingskreds i Kreds Hovedstaden vælges der dog to kredsnæstformænd, så Kreds Hovedstaden i alt har fem kredsnæstformænd.

 

Kredsbestyrelsens opgaver

Kredsbestyrelsen arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål.

Kredsbestyrelsen har politisk ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre sammenhæng mellem medlemmernes interesser og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier og indsatser. Kredsbestyrelsens opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.

Kredsbestyrelsen skal indgå i gensidig forpligtende involvering og inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte.

Find din kreds