Hvilken kreds hører jeg til?

Adressen på dit arbejdssted afgør, hvilken af DSR's fem kredse, du hører til. Hvis du ikke er i arbejde, gælder din bopælsadresse.

Adressen på det arbejdssted hvor du møder ind, er afgørende for hvilken af de fem kredse, du som medlem hører til. Dette gælder både indenfor det kommunale, regionale, statslige og private område.  I tilfælde af at du ikke er i arbejde, vil det være bopælsadressen, der bestemmer hvilken kreds du hører til.

Hvis du er ansat på individuel kontrakt inden for det private område og bor i en kommune, der hører til en anden kreds end der hvor du arbejder, kan du selv vælge hvilken af de to kredse du vil høre til. Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt for DSR, at lave en individuel vurdering af tilhørsforhold, og hvor kredsene derfor laver indbyrdes aftale om, hvem hjælper med hvad.

Det kan være i situationer som disse:

• Du arbejder langt væk fra din bopæl, men vil gerne kunne deltage i kredsarrangementer tæt på din bopæl.
• Du er pensioneret og ønsker at beholde dit tilhørsforhold til den kreds din tidligere arbejdsplads ligger i.

Det vil som udgangspunkt altid være den kreds, der har direkte kontakt til din arbejdsplads, som skal hjælpe dig i forhold til løn-, og ansættelsesforhold. Men kredsene kan lave indbyrdes aftaler, så eksempelvis ønsker om deltagelse i lokale arrangementer kan tilgodeses, selvom du er tilknyttet en anden kreds.

Hvis du er i tvivl om hvilken kreds du hører til, kan du tage kontakt til Medlemskab på tlf. 33 15 15 55 #2 eller e-mail dsr@dsr.dk. Hvis du har ønsker om at ændre dit tilhørsforhold til kredsen, skal du tage kontakt til den pågældende kreds.

Se en oversigt over de forskellige kredse.

Kredse

Klik på kortet for at komme til din kreds eller benyt genvejene under 'Kontakt din kreds' for direkte kontaktinformation til kredsen.