Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Udmeldelse af DSR

Der kan være flere årsager til at melde sig ud, men ofte kan du beholde dit medlemskab i Dansk Sygeplejeråd og få nedsat kontingent.

Hvordan kan vi blive bedre til at varetage dine interesser?

Ring til os

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at varetage vores medlemmers interesser. Derfor vil vi meget gerne i dialog med dig, hvis der er noget, du ikke er tilfreds med. Ring til os på tlf. 3315 1555 #2.

Skriftlig udmeldelse

En udmeldelse kan tidligst træde i kraft ved udgangen af et kvartal.

Du bevarer dine fulde medlemsrettigheder og medlemsfordele, så længe du er registreret som medlem.

Vi opkræver derfor kontingent frem til den dato, udmeldelsen træder i kraft - se også DSR's love § 5.

Udmeldelse skal altid ske skriftligt:

pr. mail til: dsr@dsr.dk

eller pr. brev til:

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K.

I udmeldelsen bedes du oplyse:

  • Medlemsnummer eller CPR-nummer
  • Dit arbejdssted
  • Årsagen til din udmeldelse

Vidste du, at du kan søge om nedsat kontingent/passivt medlemskab?

Der findes muligheder for at søge om nedsat kontingent/passivt medlemskab, fx i disse situationer:

  • Hvis du skal i gang med en videreuddannelse
  • Hvis du flytter til udlandet og ikke har dansk ansættelse
  • Hvis du arbejder max 12 timer om ugen
  • Hvis du stopper med at arbejde til fordel for efterløn/pension

Læs om muligheder for nedsat kontingent/passivt medlemskab

Strejkekontingent

I forlængelse af DSR's strejke i 2021 skal medlemmer af DSR betale strejkekontingent fra 1. oktober 2021 til 1. januar 2024 for at genopfylde DSR’s Garantifond, også kaldet strejkekassen.

Læs mere om konfliktkontingentet

Emblem fra Dansk Sygeplejeråd.

Foto:

Lizette Kabré

Husk at returnere emblemet

Emblemet skal returneres i forbindelse med udmeldelsen.

Emblemet kan enten afleveres personligt i din lokale kreds eller sendes med posten til ovenstående adresse.

Pak emblemet godt ind, så det ikke borer sig ud af kuverten ifm. forsendelsen.

Emblemet er DSR's ejendom, og du har dit emblem til låns som medlem - se mere her.

En sygeplejerske taler i telefon ved et skrivebord.

Foto:

Søren Svendsen

Spørgsmål til dit medlemskab

Ring eller skriv til os, når du har brug for gode råd, vejledning eller har spørgsmål til dit medlemskab.

Telefon: 3315 1555

Mail: dsr@dsr.dk