Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

DSR's internationale samarbejde

Medlemskab i internationale organisationer giver mulighed for at mødes med andre organisationer for at udveksle synspunkter, lære af hinanden og nå til enighed om fælles sager.

DSR samarbejder derfor både med internationale sygeplejerskeorganisationer og andre interessepolitiske organisationer, som repræsenterer offentligt ansatte på europæisk og internationalt plan. Nedenfor kan du se en liste over de organisationer, som DSR er medlem af og samarbejder med internationalt.

Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden

Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN) er et samarbejde for sygeplejerskeorganisationerne i Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Samarbejdet repræsenterer omkring 300.000 sygeplejersker. Fokus for samarbejdet er: Udvikling af sygeplejerskers kompetencer og funktionsområder, sygepleje af høj kvalitet, gode løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på nordisk sundhedspolitik. SSN har udarbejdet Etiske Retningslinjer for Sygeplejeforskning i Norden.

> Læs mere på SSN's hjemmeside

SSN 100 år: Læs jubilæumsmagasinet om nordisk sygepleje anno 2020

European Federation of Nurses' Organisation

Den Europæiske Sammenslutning af Sygeplejerskeorganisationer (EFN) er det europæiske samarbejde for sygeplejerskeorganisationer i EU og EØS. Samarbejdet startede i 1972, og består af 34 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over 1 million sygeplejersker.

> Læs mere på EFN's hjemmeside

The European Federation of Public Service Unions

The European Federation of Public Service Unions (EPSU) er en sammenslutning af fagforeninger i Europa, som alle har medlemmer, der arbejder i den offentlige sektor. EPSU repræsenterer ca. 265 fagforeninger og dermed ca. 8 millioner offentlige ansatte i Europa. Dansk Sygeplejeråd er gennem medlemskab i EPSU involveret i at drøfte europæiske udfordringer, udveksle viden samt øve indflydelse på de europæiske institutioner, som har indflydelse på social- og sundhedsområdet i Europa.

> Læs mere på EPSU's hjemmeside

European Forum of National Nursing and Midwifery Associations

EFNNMA er et internationalt netværk for sygeplejerske- og jordemoderorganisationer inden for  WHO's europæiske region. Netværket har til formål at påvirke sundhedspolitik, øge kvaliteten af sundhedsydelser og fremme sundhed ved at arbejde strategisk med WHO og andre interessenter.​

> Læs mere på EFNNMA's hjemmeside

International Council of Nurses

International Council of Nurses (ICN) er en sammenslutning af over 130 sygeplejerskeorganisationer fra hele verden og repræsenterer omkring 16 millioner sygeplejersker på verdensplan. ICN’s mål er at være sygeplejens talerør på verdensplan, at fremme professionen og at påvirke sundhedspolitik globalt. ​

> Læs mere om ICN og DSR's samarbejde

Public Services International

Public Services International (PSI) er en sammenslutning af ca. 669 fagforeninger, som repræsenter medarbejdere i den offentlige sektor verden over. PSI repræsenterer således mere end 20 millioner offentligt ansatte fra 154 lande og arbejder bl.a. for at fremme universel adgang til offentlige ydelser af høj kvalitet. DSR deltager i PSI-samarbejdet med særligt fokus på sundhedsområdet.​

> Læs mere på PSI's hjemmeside