Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Solidaritetsarbejde

DSR arbejder for internationalt solidaritet gennem Solidaritetsfonden og støtte til Sundhedscentret i Swaziland.

International solidaritet

DSR deltager i internationalt solidaritetsarbejde ved at støtte konkrete aktiviteter og projekter og gennem medlemskab af foreninger og sammenslutninger. Vi ønsker på den måde at medvirke til, at der skabes bedre vilkår for at forbedre den globale sundhedstilstand, at FN's menneskerettigheder overholdes, og at der skabes engagement for fred.

Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfonds støtte til Sundhedscentret i Swaziland er konkret solidaritetsarbejde.

Solidaritetsfonden

Hver måned giver alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd én krone af deres kontingent til Solidaritetsfonden. Fonden støtter sygeplejersker, der pga. sygdom eller lignende er bragt i en økonomisk sårbar situation, nationale og internationale organisationer der arbejder med at fremme sundhed samt sygeplejerskeorganisationer og humanitært arbejde internationalt .

Læs mere om Solidaritetsfonden

Sundhedscentret i Swaziland

I samarbejde med sygeplejerskeorganisationen i Swaziland (SNA) og International Council of Nurses (ICN) har Dansk Sygeplejeråd etableret et sundhedscenter i byen Manzini i Swaziland for medarbejdere i sundhedsvæsenet og deres nære familier.

Hvorfor et sundhedscenter?

I 2006 bevilgede Dansk Sygeplejeråd 500.000 kr. til etablering af et sundhedscenter i Swaziland til forebyggelse og behandling af sundhedspersonale og deres nære familie. Baggrunden for DSR’s engagement er, at Swaziland er et af de lande i Afrika, der har den højeste andel af hiv/aids smittede, hvilket også gælder sundhedspersonalet. Dertil kommer, at sundhedsvæsenet oplever en alvorlig mangel på sundhedsmedarbejdere pga. vanskelige arbejdsvilkår, migration og forekomsten af TB og malaria.

Sundhedscenteret er ledet af sygeplejersker.

Udover Sundhedscentret i Manzini råder centret også over en bil, som gør det muligt at nå ud til landets udkantsområder og her teste sundhedspersonalet for hiv/aids, uddele medicin, undersøge og behandle for følgesygdomme etc.

DSR fortsætter støtten gennem Solidaritetsfonden

Sundhedscentret i Swaziland danner model for udvikling af lignende centre i de omkringliggende lande. Sundhedscentre i Lesotho, Zambia, Malawi, Uganda og Etiopien er ligeledes åbnet, og støttes bl.a. af sygeplejerskeorganisationerne i Sverige og Norge.

DSR støtter gennem Solidaritetsfonden også Sundhedscentret økonomisk i 2016. Siden opstarten har centret udviklet sig både i forhold til kapacitet og professionalisme. Sundhedscentret har i dag 12 ansatte, og Sundhedsministeriet i Swaziland har forpligtiget sig til at støtte op om centrets aktiviteter, bl.a. med økonomisk støtte, hvilket er med til at skabe et center, som også er bæredygtigt på sigt.