Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Samværsværdier for politisk valgte i DSR

Samværsværdierne beskriver de værdier, politisk valgte i DSR arbejder ud fra. Samværsværdierne er vedtaget af Hovedbestyrelsen.

Samværsværdier - omgangstone, samvær, relationer og krænkelser

Vi har i DSR et ansvar for at arbejde for ligestilling og bekæmpe sexisme og andre krænkelser, der kan opstå i de forskellige relationer, vi indgår i.

Med samværsværdierne vil vi signalere, at de værdier, vi arbejder for vores medlemmer ud fra, også gælder for de politisk valgte i Dansk Sygeplejeråd.

Vi er handlekraftige og troværdige i den måde, vi påtager os et fælles ansvar for at sikre, at arbejdet i DSR’s politiske organisation sker på en god og ordentlig måde.

Samværsværdierne skal skabe et solidt fundament for en sund og ligeværdig kultur i DSR’s politiske organisation uden krænkelser.

​Omgangstone

 • Alle har et ansvar for at være gode rollemodeller og for at tale og skrive med en god og respektfuld tone til hinanden.
 • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden.
 • Vi taler og skriver med hinanden på en åben, konstruktiv og professionel måde.
 • Der er altid plads til at være uenige. Uenighed skal håndteres professionelt på et sagligt og tillidsfuldt grundlag.

Samvær

 • Vi har et professionelt fokus for det politiske arbejde i DSR.
 • Vi indgår i både professionelle og sociale sammenhænge i DSR med respekt for den enkelte og for dennes grænser og behov.
 • Det er ok at sige fra, hvis man oplever sine grænser overskredet. Vi er opmærksomme på, hvordan vores ord og handlinger påvirker andre.
 • Vi har alle et ansvar for at invitere hinanden ind i fællesskabet og tage godt imod nye.

Relationer

 • I DSR accepterer vi ikke, at personer misbruger magt. Vi respekterer hinandens grænser. Man er ikke sammen i et intimt forhold uden tydeligt og gensidigt samtykke.
 • Vi har pligt til at orientere én fra enhedens politiske ledelse, hvis vi oplever eller er vidne til grænseoverskridende adfærd. Vi forpligter os ligeledes til at tage ledelsesansvaret for, at alle trygt kan henvende sig, hvis de oplever seksuelle krænkelser

Hvis du oplever krænkelser

Hvis du selv oplever en krænkelse eller overværer en krænkelse skal du:

 • Sige fra, hvis du har mulighed for det.
 • Kontakte en fra din enheds ledelse.

Derefter kontaktes HR-afdelingen i Kvæsthuset for at få bistand til at lægge rammerne om næste skridt, herunder hvordan man:

 • Forholder sig undersøgende til henvendelser om mulige krænkelser og konkret vurderer, hvilke undersøgende tiltag der skal foretages.
 • Vurderer, om der kan sikres anonymitet, hvis den muligt krænkede part ønsker det.
 • Vurderer, hvilke tiltag der eventuelt er relevante efter tilendebragte undersøgelser.