Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Samværsværdier for politisk valgte i DSR

Samværsværdierne beskriver de værdier, politisk valgte i DSR arbejder ud fra. Samværsværdierne er vedtaget af Hovedbestyrelsen.

Samværsværdier for politisk valgte i DSR

Vi har i DSR et ansvar for at arbejde for ligestilling og bekæmpe sexisme og andre krænkelser, der kan opstå i de forskellige relationer, vi indgår i.

Med samværsværdierne vil vi signalere, at de værdier, vi arbejder for vores medlemmer ud fra, også gælder for de politisk valgte i Dansk Sygeplejeråd. Vi er handlekraftige og troværdige i den måde, vi påtager os et fælles ansvar for at sikre, at arbejdet i DSR’s politiske organisation sker uden krænkelser.

Samværsværdierne skal skabe et solidt fundament for en sund og ligeværdig kultur i DSR’s politiske organisation.

Omgangstone

 • Alle har et ansvar for at være gode rollemodeller og for at tale med en god og respektfuld tone til hinanden.
 • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Vi taler med hinanden på en åben, konstruktiv og professionel måde.
 • Der er altid plads til at være uenige. Uenighed skal håndteres professionelt på et sagligt og tillidsfuldt grundlag.


Samvær

 • Vi har et professionelt fokus for det politiske arbejde i DSR.
 • Vi indgår i både professionelle og sociale sammenhænge i DSR med respekt for den enkelte og for dennes grænser og behov.
 • Det er ok at sige fra, hvis man oplever sine grænser overskredet.
 • Vi er opmærksomme på, hvordan vores ord og handlinger påvirker andre.
 • Vi har alle et ansvar for at invitere hinanden ind i fællesskabet og tage godt imod nye.


Relationer

 • I DSR accepterer vi ikke, at personer misbruger magt. Vi respekterer hinandens grænser. Man er ikke sammen i et intimt forhold uden tydeligt og gensidigt samtykke.
 • Vi har pligt til at orientere én fra enhedens politiske ledelse, hvis vi oplever eller er vidne til grænseoverskridende adfærd. Vi forpligter os ligeledes til at tage ledelsesansvaret for, at alle trygt kan henvende sig, hvis de oplever seksuelle krænkelser.

Rammer for håndtering af mulige overtrædelser af samværsværdier eller krænkelser i DSR’s politiske organisation

Vi håndterer kendskab til mulige krænkelser lige så professionelt og konsekvent, som vi gør det, når vi repræsenterer medlemmerne.

DSR har forskellige henvendelseskanaler, som du kan benytte
Hvis du selv oplever, at en politisk valgt overtræder samværsværdierne eller laver en mulig krænkelse, eller hvis du overværer en mulig overtrædelse eller krænkelse:

 • Sig fra, hvis du har mulighed for det.
 • Kontakt en fra din enheds politiske ledelse (dvs. kredsforperson/-næstforperson, Lederforeningsforperson/-næstforperson, SLS-forperson/-næstforperson eller forperson/næstforperson).

Hvis du oplever, der kan være en interessekonflikt i forhold til at rette henvendelse til din enheds politiske ledelse, kontakter du DSR’s forperson og adm. direktør.

Hvis henvendelsen vedrører DSR’s centrale politiske ledelse, henvender du dig til de to HB-medlemmer med længst anciennitet i hovedbestyrelsen og den adm. direktør i forening.

Hvis henvendelsen handler om alvorlige lovovertrædelser og om andre alvorlige forhold (fx seksuel chikane eller grov chikane/mobning), har du også mulighed for at anvende DSR’s whistleblowerordning.

Hvad sker der, når du benytter vores henvendelseskanaler?

Den politiske ledelse i enheden (SLS, Lederforeningen, kredse eller centralt) eller DSR’s forperson og adm. direktør tager hånd om at:

 • Sikre, at der drages omsorg for alle parter: Både den, der oplever, at samværsværdierne overtrædes eller en mulig krænkelse, og den, der muligvis har overtrådt dem eller opført sig krænkende. Dette kan fx ske ved formidling af kontakt til ekstern støtte, fx Falck Healthcare.
 • Forholde sig objektivt og undersøgende til henvendelser om mulige overtrædelser eller krænkelser.
 • Vurdere, hvilke undersøgende tiltag der skal foretages, herunder om der med fordel kan inddrages eksterne til foretagelse af undersøgelsen.
 • Vurdere, om der kan sikres anonymitet, hvis den muligt krænkede part ønsker det.
 • Vurdere, hvilke tiltag der eventuelt er relevante efter tilendebragte undersøgelser. Tiltag, der kan være relevante, kan f.eks. være konfliktmægling eller omfordeling af ansvarsområder.
 • Sikre opfølgning over for alle parter, så de er orienteret om påtænkte undersøgelser, tiltag eller afsluttende overvejelser.

Den politiske ledelse i lokale enheder kan kontakte DSR’s forperson og adm. direktør for at få bistand til at lægge rammerne om næste skridt.

41214218
DSR’s whistleblowerordning
Hvis du bruger DSR’s whistleblowerordning, kan du læse om, hvad næste skridt er, her.

Hvornår indhenter vi ekstern bistand?

Det er DSR’s forperson og adm. direktør, der beslutter, om der skal indhentes ekstern bistand – fx en erhvervspsykolog, konfliktmægler eller en advokat. Hvis der indhentes ekstern bistand, er det derfor også DSR’s forperson og adm. direktør, der rekvirerer bistanden, så der er armslængde til enhedens politiske ledelse.

Hvis henvendelsen vedrører en mulig krænkelse af seksuel art, indhentes der altid ekstern bistand.