Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

'Gule' foreninger versus Dansk Sygeplejeråd

En række såkaldte ’gule’ fagforeninger og virksomheder tilbyder sig som alternativ til faglige organisationer som Dansk Sygeplejeråd. Forstå forskellen og hvorfor du som sygeplejerske har afgørende medlemsfordele i DSR.

Hvad er forskellen på ’de gule’ foreninger og DSR

De gule foreninger adskiller sig fundamentalt fra rigtige fagforeninger. De gule fagforeninger har stort set ingen overenskomst og frasiger sig retten til at strejke. Dermed kæmper de ikke for bedre forhold på din arbejdsplads.

Hvilke fordele får jeg som medlem af DSR

Dansk Sygeplejeråd er en rigtig fagforening, som forhandler din overenskomst. Som medlem af DSR har du en række afgørende medlemsfordele, som ’de gule’ fagforeninger typisk ikke giver dig.

Få overblik her:

Forhandlingsret

Dansk Sygeplejeråd har som den eneste faglige organisation forhandlingsretten, når det handler om overenskomster for sygeplejersker, som arbejder inden for det sygeplejefaglige område.

Din overenskomst sætter rammerne for din løn og dine arbejdsvilkår som sygeplejerske.

 • Du har kun indflydelse på de krav, vi rejser ved overenskomstforhandlingerne, når du er medlem af DSR.
 • Du kan kun stemme om et forhandlingsresultat, når du er medlem af DSR.

Gule foreninger kan ikke føre sager om brud på din overenskomst, fx fyring

De gule organisationer har indgået ganske få overenskomster. En betydelig del af de gule organisationers medlemmer er dækkede af de traditionelle fagforeningers overenskomster.

En gul organisation kan ikke indbringe en sag om overenskomstbrud for Arbejdsretten. Den kan heller ikke føre sager om medlemmers opsigelse eller fortolkning af overenskomsten ved en faglig voldgift.

De gule organisationer kan i mange tilfælde indbringe sådanne sager for de civile domstole - typisk byretterne. De civile domstole har dog ikke altid mulighed for at afgøre sager, der handler om fortolkning af overenskomsten, fx fordi domstolen ikke kender overenskomstparternes uskrevne forudsætninger.

I sådanne tilfælde vil du som medlem af en gul organisation ikke kunne få din sag afgjort ved en domstol.

DSR kender din arbejdsplads

Med 1.300 tillidsrepræsentanter og 1.400 arbejdsmiljørepræsentanter fordelt på arbejdspladser over hele landet er Dansk Sygeplejeråd sandsynligvis til stede på din arbejdsplads.

Faglig juridisk bistand

I DSR får du ikke bare juridisk rådgivning, som du kan få hos enhver jurist, men faglig juridisk rådgivning. Vi kender nemlig sygeplejerskers arbejdsområde og de regler, der vedrører sygeplejerskers arbejde.

Med vores kendskab til din faglighed som sygeplejerske kan vi:

 • Rådgive dig om løn- og arbejdsvilkår ifølge din overenskomst
 • Hjælpe dig, hvis du får en patientklage eller arbejdsskade
 • Give dig faglig juridisk bistand i sager over for din arbejdsgiver
 • Føre din sagen videre til fx afskedigelsesnævn, faglig voldgift eller domstolene, hvis det ikke lykkes at opnå en forhandlingsmæssig løsning
 • Give dig juridisk og faglig rådgivning på de områder, der relaterer sig til din autorisation som sygeplejerske

DSR dækker sagsomkostninger

Hvis det bliver nødvendigt at købe advokatbistand i en sag, som vi hjælper et medlem med, dækker DSR medlemmets sagsomkostninger.

Gule foreninger giver dig ikke sygeplejefaglig bistand

De gule organisationer er typisk målrettede de 'rene' ansættelsesretlige områder i den forstand, at der alene ydes juridisk bistand og at bistanden relaterer sig til det ansættelsesretlige.

I en gul forening får du altså ikke bistand til sager, der relaterer sig til sygeplejefaget og din autorisation som sygeplejerske – det får du kun som medlem af DSR.

Lønkompensation ved strejke og lockout

Dansk Sygeplejeråd yder økonomisk støtte under konflikt. Strejke og lockout er de såkaldte kampmidler, som arbejdsgiver og lønmodtager kan bruge til at presse modparten, når en overenskomst skal indgås eller fornyes.

I begge situationer pålægges medlemmerne af lønmodtagerorganisationen at ophøre med at arbejde og modtager derfor ikke løn under konflikten. Som medlemaf DSR får du i den situation udbetalt konfliktunderstøttelse.

Gule foreninger giver dig ikke økonomisk kompensation

De gule fagforeninger yder ikke konfliktunderstøttelse til deres medlemmer under en konflikt, som den overenskomstbærende organisation har iværksat.

Ansatte, der ikke er medlemmer af den overenskomstbærende organisation, må ikke strejke. Hvis de ikke møder på arbejde under en konflikt, kan de bortvises af arbejdsgiveren.

Jo flere medlemmer den overenskomstbærende organisation har på en arbejdsplads, jo større pres kan organisationen lægge på arbejdsgiversiden under en konflikt.

Erfaringen viser, at det kan skabe splid i en kollegagruppe, når nogle går på arbejde under en konflikt, mens andre forsøger at presse arbejdsgiversiden til bedre vilkår.

Nogle gule organisationer anerkender ikke den grundlæggende interessekonflikt mellem arbejdsgiver og lønmodtager og er modstandere af lønmodtagernes ret til at strejke for at opnå forbedrede løn- og arbejdsvilkår.

Et fagligt fællesskab kun for sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd er faglig organisation for sygeplejestuderende og uddannede sygeplejersker.

Vi har plads til alle sygeplejersker – uanset om du er ansat i en region, kommune, staten eller du er privatansat sygeplejerske. Ledere og studerende har hvert deres særlige område i DSR.

DSR kæmper for dig og for sygeplejefaget

Vi kæmper for mange ting, der kan gøre sygeplejerskers arbejdsliv og hverdag bedre, og dermed også forbedre forholdene for borgere og patienter, bl.a.:

 • Dit arbejdsmiljø
 • Din uddannelse
 • Dine muligheder for at udvikle dig inden for specialområder
 • Udbredelse af sygeplejefaglig forskning
 • Bedre arbejdsgange på tværs af fx kommune og region
 • Flere sygeplejersker i job

Det kan vi gøre, fordi vi er sygeplejerskernes faglige organisation – og det er der ingen andre, der kan.

Gule foreninger har ikke fokus på dig som sygeplejerske

De gule organisationer har typisk ikke fokus på et enkelt fagligt område, fordi de organiserer mange forskellige lønmodtagergrupper med forskellige interesser og forskellige behov. En gul organisation vil derfor heller ikke kunne have samme fokus alene på sygeplejerskers interesser, som Dansk Sygeplejeråd har det.

Fagbladet Sygeplejersken og Fag & Forskning

Dansk Sygeplejeråd udgiver Sygeplejersken, som er det førende fagblad for sygeplejersker. Det understøtter sygeplejerskers handlemuligheder og behov for viden og har fokus på aktuelle emner inden for sygeplejefaget.

Udover Sygeplejersken udkommer Fag & Forskning digitalt og sætter fokus på den nyeste forskning og udvikling inden for sygeplejen.

Gule foreninger har ikke et fagblad for sygeplejersker

Nogle gule organisationer har deres eget magasin, men det er dog ikke særligt målrettet sygeplejen og sygeplejersker.

Kontante fordele

Spar penge i DSR

Som medlem i DSR kan du få rabat på bl.a. forsikring, bank og bøger, leje af sommerhuse, ferielejligheder og meget andet.

63572501

Få rabat med PlusKort

Som medlem kan du spare penge ved at bruge PlusKort i over 1.300 butikker og webshops

DSR sommerhus i Løkken, en af Sygeplejerskernes Fritidsboliger

Lej en billig feriebolig gennem DSR

Vores sommerhuse og ferielejligheder er fordelt på 5 skønne feriedestinationer i Danmark, fra Vesterhavets rå kyster til Bornholms klippeformationer.

Medlemsdemokrati: I DSR vælger medlemmerne vores politiske ledelse

Dansk Sygeplejeråd er en demokratisk organisation, som ledes politisk af sygeplejersker.

Sygeplejersker, som kender dit fagområde, vælges demokratisk af DSR’s medlemmer til de politiske poster i DSR.

Som medlem afgør du dermed, hvem der skal repræsentere dig og dine kolleger, og hvordan vi sygeplejersker som faggruppe skal markere os politisk.

Sygeplejersker der kæmper for dig

De politisk valgte sygeplejersker i DSR arbejder for dig som medlem, både i den offentlige debat, i forhold til arbejdsgivere, politikere, organisationer inden for sundhed og uddannelse, ude på arbejdspladserne og andre steder, hvor det er vigtigt, at sygeplejersker sidder med ved bordet.

Medlemskab af en hovedorganisation

Dansk Sygeplejeråd er med i FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation, der er hovedorganisation for 1,4 millioner offentligt og privat ansatte.

FH er en paraplyorganisation for 80 forskellige fagforbund, som arbejder sammen i forhold til arbejdsgivere, politikere og offentligheden.

DSR's medlemskab af FH giver adgang til viden og større politisk indflydelse regionalt, nationalt og internationalt.

De gule foreninger er ikke med i en hovedorganisation

De gule foreninger står helt uden for de to store hovedorganisationer – Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne.

Hvorfor hedder det ’de gule' foreninger?

Begrebet stammer fra det franske udtryk 'en gul', der betyder strejkebryder.

Under en strejke i 1887 knuste de strejkende arbejdere ruderne i den bygning, hvor strejkebryderne holdt til. Vinduerne blev dækket til med gult papir, og siden har betegnelsen 'de gule' hængt ved.

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Emblem fra Dansk Sygeplejeråd.
Bliv medlem af DSR i dag
Meld dig ind ligesom flere end 70.000 af dine kolleger. Med et medlemskab af Dansk Sygeplejeråd står du stærkere som sygeplejerske.