Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Højskole, landsmøde og generalforsamling 2023

Seniorsammenslutningens højskole, landsmøde og generalforsamling fandt sted i perioden 30. juli - 5. august 2023 på Rødding Højskole. Temaet for ugen var: "Det, vi lever for".

"Det, vi lever for"

Seniorsammenslutningen afholdt højskole, landsmøde og generalforsamling d. 30. juli - 5. august 2023 med temaet "Det, vi lever for".

 

Sygeplejefaglig dag

Den sygeplejefaglige dag med generalforsamling fandt sted onsdag den 2. august 2023.

 

Generalforsamling

Der er afholdt generalforsamling d. 2/8-2023 kl. 13.00-14.45. 

Dagsorden ift. Seniorsammenslutningens vedtægter § 4, stk. 6.:

Dagsorden

0. Generalforsamlingens åbning

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Bestyrelsens beretning

6. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

7. Bestyrelsens forslag

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt