Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om Seniorsammenslutningen

Læs om medlemskab og vedtægter i Seniorsammenslutningen.

Historien bag Seniorsammenslutningen

Seniorsammenslutningen blev dannet i april 1982. Først blev vedtægterne for sammenslutningen godkendt af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, og senere på året kunne Seniorsammenslutningen for første gang mødes til den stiftende generalforsamling, hvor knap 500 pensionerede sygeplejersker deltog. Her blev den første bestyrelse valgt, og dermed var Seniorsammenslutningen etableret.

Landsbestyrelsen

Seniorsammenslutningen er inddelt i 5 kredse svarende til Dansk Sygeplejeråds struktur. I hver kreds vælges 1 medlem til landsbestyrelsen.

Landsbestyrelsen holder ca. 4 møder om året. På møderne planlægges bl.a. højskole/landsmøde og sygeplejefaglig dag, som afholdes hvert år i august måned for DSR's seniormedlemmer.  Desuden drøftes diverse emner af relevans for Seniorsammenslutningen.

Landsbestyrelsen er desuden ansvarlig for afvikling af valg til Seniorsammenslutningens kontaktudvalg.

Sammenslutningens arbejde

Formål, vedtægter og pejlemærker

Læs mere om Seniorsammenslutningens formål, vedtægter og de fire pejlemærker.

Find det hele her
Årshjul

Årshjulet giver dig overblik over landsbestyrelsens møder og øvrige aktiviteter gennem året.

Se årets aktiviteter
Officielle dokumenter

Her kan du finde referater fra diverse møder, generalforsamlinger mv.

Læs de officielle dokumenter

Bestyrelsen 2023-2025

Klik på et navn for at se valgkreds og mailadresse.

Bestyrelsessuppleanter

Klik på et navn for at se valgkreds og mailadresse.

Kontaktudvalget
For at fremme samarbejdet mellem DSR, kredsene og Seniorsammenslutningens medlemmer kan der nedsættes et kontaktudvalg i hvert valgområde.