Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Erhvervsansvarsforsikring for sygeplejestuderende

Som medlem af SLS og Dansk Sygeplejeråd er du dækket af en erhvervsansvarsforsikring. Læs mere om erhvervsansvarsforsikringen her.

Erhvervsansvarsforsikring for sygeplejestuderende

Dansk Sygeplejeråd har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, som medfører, at du som sygeplejestuderende og medlem af SLS og DSR er forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Endvidere er du forsikret ved praktik i udlandet (op til 1 års varighed). Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen.

De sikrede er

Sygeplejestuderende, som er medlemmer af SLS og DSR, når de udøver sygepleje i forbindelse med uddannelsen.

Gratis for medlemmer

Forsikringen er gratis for sygeplejestuderende medlemmer af SLS og DSR.

Du behøver ikke ansøge om forsikringen separat, som studerende medlem er du automatisk dækket.

Hvis der opstår en skade, kan du indhente skadesanmeldelse hos Tryg Forsikring, tlf. 4420 2780 eller på mail national@tryg.dk (Oplys altid police nr. 670-8.036.389)

Sådan dækker forsikringen

I Danmark gælder forsikringen

De sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer når de studerendes udøvelse af sygepleje i uddannelsen foregår:

  • På uddannelsesinstitutionen i forhold til medstuderende, undervisere og eksterne brugere/patienter i den daglige undervisning og ved eksaminer
  • Ved praktikstudier i forhold til brugere/patienter på eller uden for institutioner
  • Ved projektarbejde i forhold til medstuderende, brugere/patienter på eller uden for institutionen i den kliniske undervisning
  • Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)

 

Ved uddannelse i udlandet dækker forsikringen

  • Såfremt skaden er sket under rejser eller midlertidigt ophold (indtil 1 års varighed) i forbindelse hermed, og at den er et naturligt led i uddannelsen

 

Det er kun en erhvervsansvarsforsikring

Du skal være opmærksom på, om du har brug for familieforsikring, ulykkesforsikring eller rejseforsikring.

Erklæring om erhvervsansvarsforsikringen på engelsk

Praktikophold i udlandet

Hvis du skal på praktikophold i udlandet, skal du have en erklæring på engelsk om erhvervsansvarsforsikringen med. Vi anbefaler, at du kontakter medlemsservice, tidligst 2 måneder før og senest 14 dage før du skal afsted, og beder om at få tilsendt erklæringen. Medlemsservice kan kontaktes på mail medlemsservice@dsr.dk. Når du kontakter medlemsservice, så husk at oplyse dit navn, medlemsnummer og afrejsedato.

Skriv mail til medlemsservice