Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Pjece til praktik

SLS’ klinikpjece inspirerer og guider sygeplejestuderende og sygeplejersker til en god praktik.

Klinikpjece

SLS udgiver en klinikpjece med fokus på praktikforløbene på sygeplejerskeuddannelsen. Pjecen henvender sig både til sygeplejestuderende og kliniske vejledere.

Pjecen er opdelt i to dele til hhv. dig, der er studerende og dig, der tager sig af de studerende, når de er i praktik.

Pjecens formål er at ruste og inspirere studerende til at få det optimale ud af den kliniske del (praktikken) af uddannelsen.

Pjece til dig, der er studerende

Pjece til dig, der er skal i praktik

Hvis du er studerende og medlem af SLS, kan du få udleveret et eller flere trykte eksemplarer af pjecen, hvis du kontakter SLS-afdelingen på dit uddannelsessted.

Klinikpjecen til sygeplejestuderende

I pjecen kan du som studerende bl.a. læse mere om:

  • Hvordan du forbereder dig inden du skal i praktik
  • Hvilke typer uddannelsessteder, der findes.
  • Hvordan du skal klæde dig.
  • Hvordan du kommer godt i gang på dit praktiksted

Pjece til dig, der er sygeplejerske

Pjece til sygeplejersker i praktikken

Er du klinisk vejleder, koordinerende klinisk vejleder, praktikvejleder eller lign. kan du finde inspiration til at have de studerende i praktik i denne udgave af pjecen.

Klinikpjece til dig, der er sygeplejerske
Hent gode råd som plakat

Gode trivselsråd og refleksionsspørgsmål, du som sygeplejerske kan stille studerende, kan hentes som plakat her og printes i A4 eller A3. I kan for eksempel hænge plakaten op i afdelingen.

Hent plakat

Når noget går galt: Nyt e-læringskursus til sundhedsstuderende

Hvem skal patienten kontakte, når noget går galt på sygehuset? Hvad skal man vide, hvis man som sundhedsperson bliver mødt af en tilsyns-, klage- eller erstatningssag? Og hvad sker der, når man rapporterer en utilsigtet hændelse?

Som sundhedsstuderende får du nu bedre mulighed for at lære hvordan du skal reagere, når noget går galt.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen er gået sammen om at udvikle nyt, digitalt undervisningsmateriale, som studerende kan bruge kvit og frit.

Læs mere om e-læringskurset på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside:

Nyt og gratis undervisningsmateriale til sundhedsstuderende | Styrelsen for Patientstikkerhed (stps.dk)

 

Gå direkte til e-læringskurset