Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vinderne af SLS' Praktikpris 2023

Tre nominerede praktiksteder i hvert område af Danmark - én vinder i hvert

Alle vinderne af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023 har nu fået overrakt prisen.

Se hvad den studerende fremhævede og hvorfor juryen udvalgte netop disse praktiksteder som vindere.

Den midtjyske vinder af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023: Anker Fjord Hospice

Foto:

Gitte Lytje, Anker Fjord Hospice

Vinder i Midtjylland

 

Anker Fjord Hospice, Hvide Sande har vundet Praktikprisen 2023 i Midtjylland. Herunder kan du læse den studerendes indstilling af praktikstedet, og juryens begrundelse for valget af vinderen.

Vinder af Praktikprisen 2023 i Midtjylland

Juryens begrundelse

Anker Fjord Hospice i Hvide Sande vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023 i Midtjylland, fordi de formår at gribe den studerende præcis hvor den studerende står, og sætter alle sejl ind for at give den studerende en god praktikoplevelse.

På Anker Fjord Hospice er der altid plads og rum til at dele sine tanker, som bliver taget imod med åbenhed og seriøsitet. Der var plads til at den studerende kunne få lov at snakke med praktikstedets psykolog, som også fulgte op på de samtaler der var undervejs, ligesom den kliniske vejleder også altid stod klar til en snak. Anker Fjords personalegruppe skal have en stor tak for jeres åbenhed og nysgerrighed overfor studerende, som under praktikken føler sig inddraget i arbejdet.

På Anker Fjord Hospice bliver der skabt et inspirerende arbejds- og læringsmiljø, hvor man oplever at gøre en forskel for andre. Samtidig får man lov at vokse som menneske, hvilket kan tages med videre gennem resten af studietiden.

Den studerendes indstilling

Da jeg på 2. semester skulle ud i min første rigtige praktik, var det både præget af mange følelser, spænding og tanker om, hvordan jeg ønskede- og forestillede mig, at min praktik skulle blive, og hvad jeg mon kunne forvente.

Det var ikke nogen hemmelighed, at jeg også gjorde mig mange tanker om at skulle have min første praktik på Hospice. Tanker, som jeg allerede i løbet af min første dag delte med min kliniske vejleder, og som blev modtaget med seriøsitet og åbenhed.

Jeg blev i løbet af den første uge tilbudt samtaler om min tid på Anker Fjord Hospice med både min kliniske vejleder og med blandt andet stedets psykolog – samtaler, der både undervejs og ved min kliniks afslutning blev fulgt op på.

Hurtigt blev jeg dog bevidst om, at man som studerende på Anker Fjord Hospice aldrig stod alene, og der var altid rum og åbenhed til at dele tanker, hvilket for mig skabte tryghed og plads til læring og udvikling.

Jeg blev taget i mod på et sted, som er særdeles kendt for sine fysiske rammer, men som fortjener den samme opmærksomhed, når det kommer til personalegruppen og deres håndtering af alle, som kommer ind ad deres dør.

Der blev lyttet til alle mine tanker om min opstart, min samlede klinikperiode og de tanker, jeg gjorde mig – ikke kun fra den kliniske vejleder, men fra hele det tværprofessionelle team og medarbejdergruppen. Som studerende blev jeg favnet og taget i mod af alle faggrupper på Hospice – og sådan fortsatte det under alle mine 10 ugers praktik, hvor jeg som ny studerende kunne få lov til at folde mig ud.

Gennem min praktikperiode oplevede jeg en personalegruppe – uanset fagområde, som inddragede mig som studerende på lige fod med resten af personalegruppen, og som alle var interesseret i, at jeg fik mest muligt ud af min klinik. Der var altid tid til spørgsmål og refleksion, når behovet herfor var, og jeg oplevede, hvordan et tværprofessionelt samarbejde på tværs af mange forskellige faggrupper kan fungere og gøre en forskel, når det virkelig fungerer godt – både for medarbejdere og for patienter og pårørende.

Jeg oplevede som studerende et dynamisk praktiksted, hvor alle altid var åbne for ny viden, udvikling og refleksion – og et sted, hvor man tog sig af hinanden, hvor hver dag blev afsluttet og reflekteret over, før man gik ud ad døren og hjem.

At gå fra sin første praktik med en følelse af, at man har været med til at gøre en forskel for nogle af de mennesker, man har mødt på sin vej, og samtidig mærke, hvordan man selv har fået lov til at vokse og udvikle sig som studerende og som menneske, og at man som studerende er fuld af værdi til at bidrage der, hvor man kommer hen, er en oplevelse, som jeg håber alle studerende får lov til at opleve. Min praktik på Anker Fjord Hospice har skabt et stort grundlag for, hvad jeg gerne vil tage med mig videre gennem min uddannelse og efterfølgende som sygeplejerske.

Jeg kunne afslutte min klinik på 2. semester med følelsen af, at jeg som studerende og som menneske var vokset på rigtig mange måder, og at de rammer, Anker Fjord Hospice skabte for mig som studerende, gav plads til læring og udvikling på en måde, jeg ikke troede, jeg kunne nå på kun 10 uger. Jeg oplevede en inspiration, som jeg håber, jeg gennem resten af min uddannelse og gennem min tid som sygeplejerske kan tage med mig, og det er nok meget sigende for, hvorfor jeg synes, at Anker Fjord Hospice fortjener at få Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023.

Hovedstaden praktikprisen 2023 vinder

Vinder i Hovedstaden

 

Hjertemedicinsk afdeling, sengeafsnit 115, AMH/HVH Hvidovre Hospital har vundet Praktikprisen 2023 i Hovedstaden.

Herunder kan du læse den studerendes indstilling af praktikstedet, og juryens begrundelse for valget af vinderen.

Vinder af Praktikprisen 2023 i Hovedstaden

Juryens begrundelse

Hjertemedicinsk afsnit 115 på Hvidovre Hospital vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023 for region Hovedstaden, fordi afdelingen på fornem vis har skabt en god praktikoplevelse for den studerende både før og under praktikken. Hele personalegruppen er med til at skabe de bedste forhold og læring og udvikling, og satte tydelige rammer for hvad der blev forventet af den studerende. Den studerende fik desuden medindflydelse på egen vagtplan og hvilke patienter man arbejdede med, hvilket skabte stort engagement, god trivsel og mulighed for udvikling hos den studerende. Afdelingen satte stort fokus på læringsmuligheder og gav studerende mulighed for at deltage ved tværprofessionelle opgaver sammen med andre faggrupper, ligesom studerende fik tilbudt ekstra kurser og læringstilbud indenfor både specialet og andre vigtige temaer indenfor sygepleje. Som praktiksted formår I at se mennesket bag den studerende, give plads og tid til læring i eget tempo, og hvilket skaber en suveræn rejse for studerende der er i praktik på afdelingen.

Den studerendes indstilling

Sammenhold og hjertekraft: Et klinikophold, der berørte mit hjerte og styrkede min hjerne

På mit 6. semester havde jeg den fornøjelse at tilbringe 5 måneder på Hjertemedicinsk Afdeling, sengeafsnit 115 på Hvidovre Hospital. Her havde jeg den bedste klinikoplevelse på hele sygeplejestudiet, og derfor vælger jeg at indstille afsnittet til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023.

Jeg indstiller afsnittet, fordi sygeplejerskerne gør sig umage for at leve op til de faglige krav på uddannelsen. Jeg fik før klinikstart tilsendt litteraturliste med relevans for hjertespecialet og grundig vejledning og feedback undervejs. Derudover gav de mig plads til at være studerende med tid og ressourcer til refleksion og fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen, så den hang sammen med mit privatliv. Derudover havde jeg indflydelse på hvilke patienter jeg blev tildelt på vagten, hvilket gav mulighed for at arbejde med patienter som interesserede mig og udfordrede mig fagligt.

Jeg mener afsnittet bør vinde, fordi personalet yder en ekstraordinær god indsats overfor de sygeplejestuderende. Forløbet var velorganiseret, og jeg var aldrig i tvivl om, hvad der blev forventet af mig. Den kliniske underviser stod altid til rådighed med faglig sparring, men hjalp mig også da jeg havde krise i privatlivet. Hun sørgede for, at vi havde to sparringspartnere i form af en klinisk vejleder og en daglig vejleder, der altid havde vagter samtidig med de studerende. Derfor vidste jeg altid, hvem jeg skulle gå til, når jeg var på vagt, hvilket skabte et trygt læringsmiljø.

Personalegruppen fik mig til at føle mig velkommen fra første dag ved at være meget imødekommende. For eksempel var det kutyme på afsnittet at vi først gik til pause når alle var klar, hvilket fik mig til at føle mig som en del af holdet. Et andet eksempel er, at jeg i første uge var til et velkomstmøde med ledelsen, hvilket er ekstraordinært taget afdelingens størrelse i betragtning. Sidste dag på afsnittet ønskede de god sommerferie og held og lykke fremover. Det viste mig, at disse intromøder ikke bare er proforma, men at de interesserer sig for de tilknyttede studerende. Det fik mig til, at føle mig velkommen og gav mig tro på at de ønsker at alle på afsnittet har det godt, også os studerende.

Lægegruppen og radiograferne ydede ligeledes en særlig god indsats. De var altid imødekommende for at modtage faglige og opklarende spørgsmål til tavlemøder, stuegang osv. Det bidrog til min følelse af tryghed i klinikkens læringsmiljø. Jeg blev inviteret med til diverse undersøgelser og behandlinger, såsom ultralydsskanning af hjertet (TEE og EKKO) og DC-konvertering. Det styrkede mig i det tværprofessionelle samarbejde og i mit kliniske lederskab og beslutningstagning.

Jeg skulle som 6. semesterstuderende vejlede 1. semesterstuderende som en del af deres og vores læringsforløb. Det var en positiv oplevelse, som jeg ikke har fået i mine andre klinikforløb. Det styrkede min evne til at formidle og reflekterer over min sygepleje og viste mig, hvor meget jeg har lært på uddannelsen. Det var mit indtryk, at det øgede trygheden hos de 1. semesterstuderende, og det øgede læringen begge veje.

Vi studerende fik tilbudt ekstra kurser og læringstilbud. For eksempel blev jeg introduceret til Hjerteambulatoriet. Her fik jeg i 2 uger yderligere viden om forløbet for hjertepatienterne efter udskrivelse fra sengeafsnittet og hvilke sygeplejefaglige opgaver, der er i ambulatoriet.

Jeg tilbragte 3 dage med fysioterapeutstuderende, hvilket styrkede min evne til tværprofessionelt samarbejde. Først deltog vi i et fælles refleksionsforum og derefter fulgte vi hinandens arbejde. På den måde styrkede vi vores egen fagidentitet, men også vores evne til at bruge hinanden i vores daglige arbejde.

Jeg fik også ekstra undervisning i medicinhåndtering, palliativ behandling, ekstra simulationsundervisning med medicinstuderende fra Hvidovre Hospital og undervisning hos hospitalspræsten. Det har alt sammen styrket min faglighed udover det sædvanlige, i forhold til hvad man kan forvente af et kliniksted.

Overstående er kun et udsnit af, hvad afsnittet kan præstere, og jeg kunne komme med mange flere eksempler. Kollegaskabet og sammenholdet er i verdensklasse, fagligheden er i top og faggrupperne spiller hinanden gode på trods af travlhed. Det var med glædestårer i øjnene, at jeg efter min sidste vagt forlod afsnit 115, for oplevelsen og rejsen havde simpelthen været suveræn. De fortjener derfor Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023.

Praktikpris 2023 Nordjylland vinder

Vinder i Nordjylland

 

BU1 Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, psykiatrien i Nordjylland har vundet Praktikprisen 2023 i Nordjylland.

Herunder kan du læse den studerendes indstilling af praktikstedet, og juryens begrundelse for valget af vinderen.

Vinder af Praktikprisen 2023 i Nordjylland

Juryens begrundelse

BU1 Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i psykiatrien i Nordjylland vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023 i Nordjylland, fordi de formår at skabe et godt og inspirerende læringsrum med stor nysgerrighed fra personalegruppen. Afdelingen tager hensyn til den enkelte studerende, og tilpasser læringen til individet. Det er en afdeling med stort fokus på refleksion og forberedelse, samt plads til både individuel vejledning og fælles refleksioner med studerende fra forskellige semestre. Der har under den studerendes praktik været stort fokus på selvstændig sygepleje og tværprofessionelt arbejde. Personalegruppen tager imod de studerende som var det deres kollega, hvilket vi i SLS sætter stor pris på!

Indstilling fra studerende

Fokus på studie- og læringsmiljø i et fællesskab på afdelingen

I indstillingen af mit 6. semesters praktiksted i børne- og ungdomspsykiatrien i Aalborg fokuserer jeg på i det følgende at uddybe begrundelsen for indstillingen herunder vejledning, læringsmiljø, læringsmuligheder, kollegiale fællesskab, arbejdsgangen og oplæringen til selvstændig sygepleje.

Vejledning

Generelt i den kliniske periode havde jeg hele vejen igennem opfattelsen af, at vejledning med de studerende blev prioriteret, hvor der var rum til refleksion og fordybelse. I den individuelle vejledning var der fokus på ugentlige studieopgaver, observationer i praksis og læringen i afdelingen samt opnåelse af læringsmål undervejs i praktikken. Observationer kunne være situationer eller udringer, som var opstået i praksis. Der var rig mulighed for at disse undringer kunne reflekteres under vejledningen, hvorved det var muligt at koble teori på den udførte sygepleje. Dette bidrog i høj grad til at skabe sammenhæng mellem teori og praksislæring.

Min kliniske vejleder var god til at stille uddybende spørgsmål, som medvirkede til at jeg reflekterede videre over, hvorfor jeg egentligt gjorde eller handlede på en bestemt måde i en given situation eller faglige udringer om en psykiatrisk diagnose, som jeg med fordel kunne sætte i perspektiv til en patient. Derved blev jeg i højere grad i stand til er reflektere og være mere bevidst om mine handlinger og argumentationer, som derved var med til at dygtiggøre mig på flere plan ved at øge motivationen for videre fordybelse og forbedringer af mine kompetencer og sygepleje. Min vejleder udviste engagement og overskud på trods af travle og pressede perioder, var det ikke til at mærke som studerende. Min oplevelse var at jeg blev mødt med åbenhed og der blev lyttet til mine individuelle behov og præferencer for at sikre den mest optimale udbytte af læringen.

Derudover var der i vejledningen mulighed for at få sparring og feedback på ugens arbejdsopgaver i afdelingen og studieopgaver samt den videre læringsproces både med litteratur ift. hvad der gav mening i det næste stykke tid og ud fra læringsudbytterne. Der var ikke på noget tidspunkt, hvor jeg var usikker eller nervøs for, at jeg ikke ville opnå mine læringsudbytter, da jeg sammen med min vejleder gennemgik dem både i forhold til studieopgaver, refleksioner og den praktiske sygepleje i dagligdagen. Dermed var der fokus på vejledningen og opnåelse af ens læringsudbytter i et trygt studiemiljø, hvorved det også havde en positiv indvirkning på eksamen og den generelle læring.

Foruden den individuelle vejledning var der også ugentlige fælles refleksioner med andre studerede fra 3. og 4. semester. I den fælles vejledning var der fokus på et ugentligt tema såsom en psykiatrisk diagnose, psykofarmaka eller lovgivning. Forinden havde alle studerende forberedt sig på ugens tema, som efterfulgt kunne reflekteres i fællesskab. Disse vejledninger medvirkede til at skabe faglige diskussioner og fordybelser samt afklaring på eventuelle spørgsmål. Denne mundtlige præsentation og fælles overvejelser og refleksioner bidrog til at øge læringsudbytterne og forberede sig til den mundtlige eksamen. Forberedelserne til eksamen blev især øvet ved at koble teorien på en praksisoplevelse, som medvirkede til at skabe en større helhedsforståelse.

Derudover var der mulighed for i det fælles rum at fortælle om en patientoplevelse, som man som studerende havde oplevet eller undret sig over eller måske noget, som havde gjort særlig indtryk. Som studerende var der desuden mulighed for at vi kunne udfordrer vores læringsniveau gennem spørgsmål, som aldrig var forkerte at spørge om. Der var hver gang mulighed for at spørge åbent, og du var garanteret et svar og hvis ikke, vil svaret i hvert fald blive undersøgt nærmere. Endelig var der hver uge fokus på, hvordan man som studerende trives i afdelingen både personligt, men også om der var noget, som man følte man manglende at observere i forhold til at opnå ens læringsudbytter. Dermed fik jeg opfattelsen af, at vejlederne og generelt afdelingen i høj grad fokuserede på studerende både i forhold læringsmiljø, men i særdeleshed også den generelle trivsel i praktikperioden, hvilket bidrog til at skabe tryghed.

Det gode læringsmiljø

Fra begyndelsen blev jeg mødt med åbne arme og nysgerrighed fra personalegruppen. De var nysgerrige på mig som studerende ved at udvise oprigtighed i at lære en at kende og være nysgerrig på ens sygeplejeprofil. Personalemedlemmerne var alle villige og begejstret for at lære fra sig ved at fortælle om deres egne erfaringer, stille relevante spørgsmål og svare på spørgsmål fra os studerende. De prioriterede og rummede studerende selv i pressede perioder og travlhed på allerbedste vis.

Generelt havde personalet en positiv tilgang i at have de studerende med i patientforløbene. I den forbindelse blev der reflekteret både før en intervention eller interaktion med en patient, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med egne overvejelser og refleksioner. Der var under interaktionerne mulighed for at bidrage med spørgsmål og interagere med patienten eller forsøge selv f.eks. at dispensere medicin eller lave GEB med en patient. Efter en intervention blev der prioriteret at spørge ind til, hvad jeg som studerende havde observeret og reflekteret over. D den forbindelse også at dokumentere det ned enten selvstændigt eller i samarbejde med personalet. Dermed medvirkede overstående fokus på læringsmål, vejledning og personalegruppens inddragelse af studerende til det gode lærings- og studiemiljø

Der har i praktikforløbet fokuseret på at udvikle selvstændige sygeplejeevner. Dette var bl.a. ved at personalet var gode til at afstemme ift. ens læringsniveau og tilpasse herefter både ved at være støttende eller at skubbe en positivt i den rigtige retning. Dermed blev jeg flere gange ”kastet ud” i selvstændigt at have patienter, konferencer, stuegang, være med i lægesamtaler osv. Dette har udviklet mine sygeplejeevner, selvstændighed og selvsikkerhed i sygeplejen samt bidraget til at øge mine kompetencer indenfor klinisk lederskab. Desuden har jeg i størstedelen af min praktik selvstændigt haft patienter og struktureret deres patientforløb herunder konferencer, aktivitetsplaner, observationer og dokumentation af observationer osv., hvilket i høj grad har haft stor indflydelse på læringen og den videre refleksion herunder klinisk lederskab og beslutningstagning samt fokusering på den selvstændige sygeplejetankegang. I selvstændigheden var der altid et personale ”bag” patienten, som jeg kunne stille spørgsmål til og reflektere sammen med. Derfor havde jeg en positiv oplevelse af det generelle læringsmiljø på afsnittet ift. at opnå læringsmål og personalegruppens tilgang til de studerende ved at være imødekommende, åbne og venlige i deres tilgang og samtidig fokusere på individuelle behov i læringen. Fokus på de individuelle behov blev bl.a. prioriteret ved at de forskellige faggrupper var nysgerrige og åbne over for, hvilke kompetencer, jeg havde opnået, om der var observationer, som jeg manglede og lignende. Dette var også på trods af, at der kunne være opstå travlhed, uforudsete situationer, sygdom eller lignende, så var det ikke på bekostning af de studerende, og ellers blev der forsøgt at finde den mest optimale løsning.

Endelig var der også stor fokus på det tværprofessionelle samarbejde bl.a. ved at der ugentlig var faglige refleksioner, gennemgang og konferencer, hvor personalet var gode til at inddrage de studerende og hvor forskellige fagprofessionelle herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og social- og sundhedsassistenter var medvirkende, hvilket bidrog til at skabe en større forståelse for de enkelte faggrupper og deres perspektiver og arbejde.

Fokus på læringsmuligheder

Overordnet på baggrund af overstående har der generelt fra afdelingens side af været stor fokus på at sikre et effektivt praktikforløb for de studerende, hvor der samtidig bliver prioriteret vejledningsdage til den kliniske vejleder og at der generelt i personalegruppen er intention om at skabe et godt læringsmiljø for de studerende. Derudover var afdelingen åbne, forstående og imødekommende ift. at tilpasse kalenderen efter ens individuelle behov, hvilket havde stor betydning i et længere praktikforløb. Derfor var der generelt en positiv tilgang og åbenhed, hvilket gjorde det til et rart og imødekommende læringsmiljø.

Derfor vil jeg til enhver tid anbefale børne- og ungdomspsykiatrien som praktiksted, da de i høj grad fokuserer på, at studerende får et godt praktikophold med mulighed for refleksioner i det daglige og prioritering af vejledning og generelt de studerendes læringsmiljø. Derudover en af de største grunde til, at jeg synes afdelingen fortjener denne pris, er på baggrund af, at jeg som studerende hurtigt blev en naturlig del af personalegruppen og betragtet som en kommende kollega, hvilket har medvirket til at skabe tryghed og udvikle sygeplejekompetencer- og færdigheder. Af mange grunde fortjener afdelingen de største anbefalinger og anerkendelse, hvor der er plads til at dygtiggøre sig og udvikle sine sygeplejefaglige og selvstændige sygeplejekompetencer som studerende i praktikforløbet.

Syddanmark vinder praktikprisen 2023

Vinder i Syddanmark

 

Den Kommunale Sygepleje i Ærø Kommune har vundet Praktikprisen 2023 i Syddanmark.

Herunder kan du læse den studerendes indstilling af praktikstedet, og juryens begrundelse for valget af vinderen.

Vinder af Praktikprisen 2023 i Syddanmark

Juryens begrundelse

Den kommunale sygepleje i Ærø Kommune vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023 i Syddanmark fordi hele personalegruppen står klar med åbne arme, og fra første dag får den studerende til at føle sig ventet og velkommen og som en del af teamet. Praktikstedet formår at udvikle og inddrage den studerende i en grad, så man på trods af mistet motivation går fra praktikstedet med en følelse af gerne at ville være sygeplejerske alligevel.
Praktikstedet, og især den kliniske vejleder, gør et eminent arbejde for at tilpasse læringen til den enkelte studerende. Alle på praktikstedet, herunder også ledelsen, gør det muligt at skabe gode refleksions- og vejledningsmuligheder for den studerende, både før, under og efter opgaver. Der var desuden stort fokus på feedback på både skriftlige og mundtlige opgaver. Den kommunale sygepleje i Ærø Kommune har taget et valg om at hver vejleder kun må have én studerende ad gangen, hvilket giver særligt gode læringsmuligheder for den enkelte. Praktikstedet satte altid en computer eller IPad til rådighed, således den studerende følte sig inkluderet på arbejdspladsen. Den studerende får desuden mulighed for deltagelse i relevante læringstilbud, samt mulighed for at deltage ved tværprofessionelle opgaver, og bliver i disse inddraget med stor seriøsitet og respektfuldhed.

Indstilling fra studerende

Fra første dag stod det klart for mig, at personalet anser det som en holdindsats at have studerende på praktikstedet.

I foråret 2023 i min 6. semesters praktik i Den Kommunale Sygepleje i Ærø Kommune og jeg kunne ikke have ønsket mig et bedre praktiksted.

Personalet er alle højt engagerede i at yde sygepleje af højeste kvalitet til øens borgere, hvilket uundgåeligt smittede af på mig som studerende. Praktikstedet varetager sygeplejefaglige opgaver i borgernes eget hjem og i kommunens to sygeplejeklinikker. Dertil varetager de ligeledes kommunens akutfunktion, der i Ærø Kommune er integreret i Den Kommunale Sygepleje.

Grundet erfaringer fra tidligere praktikophold, startede jeg på praktikstedet efter 12 måneders pause fra studiet, med mistet lyst til sygeplejefaget og stor nervøsitet.

Mine bange anelser blev dog hurtigt gjort til skamme, da jeg fra første dag blev modtaget med åbne arme. Her stod det ligeledes hurtigt klart for mig at personalegruppen anser det som en holdindsats, at give mig som studerende det bedst mulige udbytte af min tid på praktikstedet. Både fagligt, personligt og socialt. Den tydelige indsats fra personalet gjorde at jeg fra start følte mig som en integreret del af teamet og det var en følelse jeg bar med mig gennem hele mit ophold.

Af min kliniske vejleder, der i sig selv fortjener at modtage en pris for sin indsats under mit praktikophold, blev jeg ligeledes fra første dag mødt af hendes rare og tillidsfulde væsen.

Hun lagde i hele perioden et stort stykke arbejde i at tilpasse læringsaktiviteterne efter mine individuelle behov. Dette blev der ligeledes støttet op om af ledelsen og den sygeplejefaglige planlægger, hvor dagene blev tilpasset så der var indlagt ekstra tid til orientering af dagens opgaver, før-under-efter refleksion samt dokumentation. Hertil havde jeg på lige fod med praktikstedets øvrige personale, altid enten en arbejdsstation med computer og/eller iPad og telefon til rådighed.

Ligeledes gjorde min vejleder et stort stykke arbejde ud af at give konstruktiv feedback på både skriftlige og mundtlige elementer, samt daglig fyldestgørende refleksion, der var essentiel for min positive udvikling.

Jeg blev også hurtigt bekendt med hvilke ressourceområder de forskellige sygeplejersker varetog, hvorfor jeg altid vidste hvor jeg kunne henvende mig med specialiserede spørgsmål. Her stod alle altid klar til at hjælpe, underordnet hvilke spørgsmål jeg måtte have på sinde.

Praktikstedet har taget et bevidst valg om at hver vejleder kun har en enkelt studerende ad gangen, hvorfor det fulde fokus er på den enkelte studerende. De individuelle vejledere modtager studerende fra forskellige semestre og under min tid på praktikstedet var jeg stedets eneste studerende, hvilket jeg nød til fulde.

Praktikstedet har stort fokus på det gode læringsmiljø for studerende såvel som fast personale.

Derfor deltog jeg på lige fod med praktikstedets faste personale i alle relevante læringstilbud og -fællesskaber praktikstedet og Ærø Kommune tilbød.

Her deltog jeg i alle praktikstedets interne møder og undervisning, samt ved relevante tema dage og -timer der blev tilbudt af Ærø Kommune. Hertil også i undervisning med Ærø Kommunes andre sundhedsfaglige studerende.

Ligeledes har praktikstedet og Ærø Kommune stor fokus på et stærkt fagligt samarbejde mellem kommunens sundhedsfaglige faggrupper. Her deltog jeg blandt andet ugentligt i tværfaglige læringsmøder, hvor personale fra forskellige sundhedsfaglige faggrupper mødes og sparre med hinanden. Dermed opnås en styrket faglighed og øget kvalitet af pleje og behandling til øens borgere, hvilket var enormt lærerigt for mig som studerende.

Endvidere deltog jeg i tværfaglige møder mellem praktikstedet og øens praktiserende læger. Møderne foregik hos den praktiserende læge og afholdes enkeltvis med hver læge. Min deltagelse i disse møder, fandt jeg ligeledes enormt givende da begge parter gjorde en stor indsats ud af at der var en respektfuld og grundig faglig sparring, hvor jeg som studerende kunne være aktivt deltagende.

Jeg blev også fra start introduceret til praktikstedets fysiske og digitale læringsredskaber såsom litteratur, VAR-portalen, kommunens intranet m.m. jeg alle havde stor gavn af under hele forløbet.

Alt i alt skabte hele praktikstedets personale de bedst mulige rammer for min udvikling, med deres altid positive indstilling. Ikke mindst har den store indsats fra min kliniske vejleder gjort, at jeg har genfundet glæden ved sygeplejefaget, gennem et forløb der var fuldkommen tilpasset mig og mine individuelle behov. Hun skabte hurtigt en relation hvor jeg følte mig tryg i at hoppe ud i nye og mere komplekse sygeplejefaglige opgaver, da jeg aldrig var i tvivl om at hun altid stod lige bag mig.

Jeg kunne ikke have drømt om en bedre klinisk vejleder eller praktiksted!

Vinder praktikpris 2023 Sjælland SLS

Vinder i Sjælland

43-4 Hjertemedicinsk afsnit, Holbæk Sygehus har vundet Praktikprisen 2023 i Sjælland.

Herunder kan du læse den studerendes indstilling af praktikstedet, og juryens begrundelse for valget af vinderen.

Vinder af Praktikprisen 2023 i Sjælland

Juryens begrundelse

43-4 Hjertemedicinsk afsnit på Holbæk sygehus vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2023 i Sjælland, fordi der på afsnittet er tid til at være studerende, og en personalegruppe som virkelig var imødekommende, åbne og nysgerrige på de studerende. På afsnittet har man oprettet et særligt studieunit, som vi i SLS er særligt glade for at der er fundet plads og ressourcer til. Den kliniske vejleder er enormt dygtig og engageret og skaber rum og plads for den studerende til at kunne snakke både gode og svære oplevelser igennem, ligesom der er tid og mulighed for vejledning og feedback på opgaver. Der var også plads til en forventningssamtale med stort fokus på hvordan den enkelte studerende lærer bedst. Den studerende får mulighed for at deltage i kompetenceudviklende fora på afsnittet på lige fod med resten af personalet, ligesom der også er mulighed for at udvikle sine tværprofessionelle kompetencer. 

Indstilling fra studerende

Et praktiksted hvor der er plads og rum til læring, udvikling og den enkelte studerende

Dette praktiksted fortjener at vinde praktikprisen 2023, fordi…

- Personalet på afdelingen har været rigtig gode til at tage rigtig godt imod de studerende og hurtigt inkludere dem i fællesskabet på afdelingen. Der hang bl.a. et stort skilt på opslagstavlen i personalestuen, hvor der stod ”velkommen til navn, navn og navn, der starter i praktik hos os”. Personalet er enormt imødekommende og meget nysgerrige på de studerende og hvem de er, hvilket er rigtig rart at blive mødt af som studerende – det gør at man føler sig enormt velkommen, tør spørge de forskellige personaler om hjælp og har endnu mere lyst til at lære.

- Der er en sindssygt dygtig, engageret og støttende klinisk vejleder, der kun vil sine studerende det bedste. I starten af praktikken holdt den studerende og den kliniske vejleder en forventningssamtale, hvor der bl.a. blev lagt stor vægt på, hvordan praktikstedet bedst hjalp lige præcis denne studerende til at lære bedst. Dette har haft stor betydning for de studerende, at den kliniske vejleder er opmærksom på at vi alle lærer forskelligt og derfor hjælper den enkelte med at lære bedst på deres egen måde. Den kliniske vejleder sørger for gode og trygge rammer for læring, men også for løbende at tale med den studerende og snakke evt. hårde situationer igennem ved behov. Den kliniske vejleder er rigtig dygtig til at rose, evaluere, reflektere, give feedback på diverse opgaver og i samarbejde med den studerende lave de bedste forudsætninger for at opnå de forskellige læringsmål for praktikken.

- Der er tid til at have de studerende med. Alle er enormt dygtige og gode til at have studerende med sig og til at hjælpe den studerende med at reflektere over, hvad vi laver. Personalet er gode til at skabe tid til læring og sørge for at de studerende får lov til at udvikle både sine kompetencer og færdigheder. Personalet er rigtig dygtige til at hjælpe de studerende til at lære at tale fagsproget, men også at skabe et miljø for den studerende, hvor der er plads til at lave fejl, udvikle sig og lære.

- På afdelingen er der en ’studieunit’, som alle de studerende er en del af. Der er altid tilknyttet en sygeplejerske og en SSA’er. Den fungerer rigtig godt, fordi vi hver morgen samles, gennemgår de patienter vi har, hvilke læringsmål de forskellige studerende har og deler patienterne ind efter dette. På den måde kommer alle de studerende med hos nogle patienter, der passer til netop deres læringsmål. Samtidigt, så får vi som studerende lov at lære og sparre med hinanden på tværs af semestre og uddannelser – hvilket vi også skal, når vi engang er færdige med at studere.

- Der er hver tirsdag og torsdag ”15 faglige minutter” på afdelingen, hvor forskellige ting så som; forflytning, diabetes, gennemgang af hjertestops vognen, synergi-modellen og diverse andre ting bliver gennemgået, fortalt om og undervist i – alt sammen for at dygtiggøre personalet – inklusiv de studerende. Derudover er der hver torsdag eftermiddag mulighed for at komme til forskellig tværprofessionel undervisning, hvor studerende fra forskellige faggrupper; fys, ergo, SSA og sygeplejerske, kommer og får undervisning i forskellige ting. F.eks. ernæring, ”den svære samtale”, forflytning, PVK- og KAD-anlæggelse, den akutte fase, ABCDE, infektionshygiejne og meget mere. Den kliniske vejleder anbefaler og lader gerne de studerende deltage i denne undervisning for at dygtiggøre sig.