Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sundhedsstrukturkommissionen

Den 11. juni præsenterede Sundhedsstrukturkommissionen sine anbefalinger for fremtidens organisering af sundhedsvæsenet.

Bud på fremtidens organisering af sundhedsvæsenet

Sundhedsstrukturkommissionen, som er nedsat af regeringen, har haft til opgave at opstille forskellige modeller for organisering af sundhedsvæsnet.
Den 11. juni præsenterede kommissionen sine anbefalinger på et pressemøde.

Anbefalinger og modeller for organisering af sundhedsvæsenet

Anbefalingerne kommer ud fra en vurdering fra kommissionens side, at det danske sundhedsvæsen ikke er fremtidssikret.

Formanden for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker, præsenterede seks tværgående anbefalinger, som bør føres ud i livet, uanset hvilken model, man politisk vælger at pege på.

Sundhedsstrukturkommissionens tværgående anbefalinger er:

  • Kapacitetsudvidelse og ændret organisering af det almenmedicinske tilbud.
  • Ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet.
  • En national sundhedsplan der tilpasser ressourcefordelingen til befolkningens behov.
  • Styrket sammenhæng og kvalitet på psykiatriområdet.
  • Tilpassede organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger.
  • Et reformsekretariat og en implementeringsplan, der skal understøtte den decentrale implementering.

I arbejdet har Sundhedsstrukturkommissionen også peget på tre modeller for indretningen af fremtidens sundhedsvæsen.

Model 1: Her foreslår kommissionen at nedlægge regionerne og etablere 8-10 såkaldte sundheds- og omsorgsregioner, som ledes folkevalgte politikere. Ansvarsområderne bliver sygehuse og psykiatri, almenmedicinske tilbud, øvrige praksissektor samt store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde. Herunder nedsættes der nærudvalg under hvert regionsråd.

Model 2: Her foreslår kommissionen at nedlægge regionerne og indføre et såkaldt "statsligt enhedssundhedsvæsen". Ledelsen bliver en forankring hos en ansvarlig minister. Ansvarsområdet vil være planlægning af sygehusområdet, en national sundhedsplan, sygehuse og psykiatri, almenmedicinske tilbud, øvrige praksissektor samt store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde.

Model 3: Her foreslår kommissionen enten at beholde de fem regioner eller reducere dem til tre. I modellen foreslår kommissionen at lave mindre justeringer, som skal mindske nogle af de udfordringer, der er i den nuværende model. Der nedsættes - lige som i de andre modeller - nærudvalg.

To sygeplejersker kigger på et dokument.

Foto:

Søren Svendsen

DSR: Gode takter i Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

Dansk Sygeplejeråd er overordnede positive over for kommissionens anbefalinger og arbejde.

Hvad sker der nu?

Sundhedsstrukturkommissionen holdt pressemøde d. 11. juni. Her præsenterede kommissionen sine anbefalinger og forslag til forvaltningsmodeller for fremtidens organisering af sundhedsvæsenet.

I en pressemeddelelse oplyses det, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil sætte gang i en bred offentlig høring ”umiddelbart efter”, at man har modtaget kommissionens rapport.

Regeringen forventer at kunne præsentere sit udspil til fremtidens sundhedsvæsen efter høringsperioden den 6. august.  

Læs pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommissionens medlemmer

Formand: Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, og bl.a. tidligere departementschef, tidligere Adm. direktør i Sundhedsstyrelsen og tidligere   Adm. direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.    

Jakob Kjellberg, Professor i sundhedsøkonomi, VIVE   

Peter Bjerre Mortensen, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 

Dorthe Gylling Crüger, Fhv. koncerndirektør, Region Hovedstaden 

Sidsel Vinge, konsulent og tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune   

Mogens Vestergaard, PhD, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus og Lægefællesskabet Grenå  

Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark 

Søren Skou, tidligere administrerende direktør, A.P. Møller Mærsk 

Gunnar Bovim, formand for Helsepersonelkommisjonen og rådgiver på Norges tekniknaturvidenskablige Universitet

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

59403811

Foto:

Søren Svendsen

Medlemsmøde onsdag den 14. august kl. 17.00 - 18.30

Vær med online, når DSR holder medlemsmøde om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger med kommissionsformand Jesper Fisker